Skriv här det du söker efter!

Slöjdens magi – närstudiedagar

1: Inledning – Inspiration – Diskussion

Tammerfors 15-16 november 2019, kursstart 15.11 kl.13.00-18

Möjlighet till gemensam middag (deltagarna betalar detta själv)

Vasa- och Helsingforsgruppen gemensamt

  • Under den första utbildningsdagen tar vi fasta på nuläget i deltagarnas erfarenheter.
  • Hur ser slöjdämnet ut nu och vilka utvecklingsmöjligheter finns?
  • Vad är viktigt att bevara och vilka nya innehåll och arbetssätt verkar intressanta?
  • Vi diskuterar fram en plan för de områden som deltagarna vill utveckla under fortbildningens gång.

Under den första utbildningsdagen medverkar deltagare från Innokomp-projektet som avslutas hösten 2019

Under utbildningsdag 2 besöker vi Hantverksmässan Suomen Kädentaidot – Finnish Craft & Design. Målet är att hitta inspiration och utvecklingsidéer för undervisningen.

Distansuppgifter till följande närstudietillfälle.

2: E-textilier och andra nya tekniker – vilken roll spelar de i slöjdämnet?

Vasa 6.2 2020 kl. 9-16

Helsingfors 11.2 2020 kl.9-16

 

Planering och tillverkning av textila produkter som integrerar programmerbar elektronik samt textilanpassade komponenter.

Distansuppgifter till följande närstudietillfälle.

3: Från idé till 3D-printning hands on

25.3 kl. 14-16 och 1.9 kl. 14-17

Vasa- och Helsingforsgruppen gemensamt.

 

Under dagen bekantar vi oss med bl. a. TinkerCad och 3D-printning hands on.

Hur ser processen ut från idé till klar produkt inom 3D printningens område?

Hur kunde denna teknik anpassas inom slöjden och göra slöjden ännu mer mångsidig?

4: Digitala skärverktyg

Webbinarium i Zoom 15.9.2020 kl. 14-17

 

Planera, rita, anpassa och producera olika slöjdtillämpningar som utnyttjar digitala skärverktyg.

Vi använder oss av Cameoa Silhouette och laserteknik.

Distansuppgifter till följande närstudietillfälle.

5: Ett framåtblickande perspektiv

Webbinarium i Zoom 13.11.2020 kl. 9-15

 

Deltagarnas redovisningar av slöjdverksamheten vid den egna skolan ur ett framåtblickande perspektiv.

Vad har förändrats sedan vi startade i Tammerfors hösten 2019?

 

Uppdaterad 13.10.2020