Skriv här det du söker efter!

Slöjdens magi

Välkommen med i fortbildningshelheten som har som mål att utveckla undervisningspraxisen i slöjd.

Under fortbildningens gång behandlar vi bland annat:

  • Hur skapa kontinuitet i slöjdämnet?
  • Hur skapa möjligheter till brett lärande i slöjdämnet?
  • Hur skapa ett samlärarskap som gynnar både eleven och slöjdämnet?
  • Hur förhålla sig till slöjdens traditionella och nya material- och teknikområden
  • Hur forma och förverkliga arbetsområden i slöjdämnet som utvecklar elevernas hantering av hela slöjdprocessen?

Vi ser gärna att två eller flera lärare deltar från samma skola. På så sätt hoppas vi gynna möjligheten till fortsatt lärarsamarbete även efter fortbildningen. Du är naturligtvis även välkommen utan kollega!

Fortbildningshelheten innehåller närstudiedagar, workshops och distansstudier.

Målgrupp:

Fortbildningen riktar sig till klasslärare och ämneslärare inom den grundläggande utbildningen som undervisar i slöjd.

Innehåll:

Fortbildningshelheten innefattar sex närstudiedagar samt distansuppgifter.

Utbildare:

Mia Porko-Hudd, professor i slöjdpedagogik

Mias intresse för slöjdutbildning och forskning har varat redan i närmare 25 år och hon har erfarenhet av både grundutbildning, lärarfortbildning och forskarutbildning. Hon är bland annat intresserad av hur digitala lösningar kan tillämpas i slöjd och hur slöjdundervisningen kan formas för att fylla individuella och samhälleliga målsättningar. Mias omfattande nätverk i Finland och Norden medför att jag har god insyn i slöjdens utmaningar och möjligheter i ett vidare perspektiv. Tillsammans tror Mia att vi kan utveckla och stärka slöjden i ett samhälle där konsumtion och hållbara lösningar behöver beaktas inom alla livsområden.

Juha Hartvik, universitetslärare i slöjdpedagogik

Juha har jobbat med lärarutbildning i slöjd och forskning i slöjdpedagogik i dryga 20 år. Utbildningsintresset sträcker sig från slöjd för tidiga barnaår till ämneslärarutbildning. Under åren har han involverats i de flesta fortbildningar som ordnats i Åbo Akademis regi. Juha har goda nätverk inom slöjdutbildningarna i Finland och Norden. Han ser en styrka i att slöjden utvecklas tillsammans över traditionella indelningsgränser. Kollegialt samarbete är vägen till en givande slöjdframtid.

 

Ort:

Parallella fortbildningar i Vasa och Helsingfors

Tidpunkt:

15.11.2019-13.11.2020

Anmälan:

Fortbildningen har inletts men det är fortfarande möjligt att delta! Kontakta ansvarig utbildningsplanerare, Anna Wulff.

Avgift:

Fortbildningen är avgiftsfri och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 13.10.2020