Skriv här det du söker efter!

Skolvis lärarfortbildning för ämneslärare i naturvetenskap och matematik

Den här fortbildningen har avslutats. Fortbildningen ordnades 2020-2021 och finansierades av Svenska Kulturfonden.

Den här fortbildningen riktar sig till hela ämneskollegiet i naturvetenskap och matematik inom en skola. Målsättningen är att stöda lärarna i att kollegialt utveckla undervisningen i naturvetenskap och matematik.

Fortbildningens uppbyggnad och innehåll anpassas till den enskilda skolans behov. Fortbildningen består av 4-6 närstudietillfällen (eftermiddagar) i den egna skolan (vid behov kan lärarna från två närliggande skolor delta i samma fortbildning). Mellan närstudietillfällena förväntas deltagarna arbeta i egen klass med ”verktyg” och metoder som behandlas i fortbildningen.

Det detaljerade programmet utarbetas tillsammans med lärarkollegiet i den deltagande skolan i inledningsfasen av fortbildningen.

Målgrupp:

Ämneslärare i de naturvetenskapliga ämnena och i matematik i årskurserna 7-9 samt i gymnasiet

Förslag till temaområden (innehåll):

  • Meningsfull användning av digitala verktyg i mat-nat-vet undervisning
  • Att undervisa utgående från elevernas förståelse
  • Didaktiska verktyg för att arbeta med förståelse
  • Det naturvetenskapliga arbetssättet
  • Bedömning av laborativt arbete
  • Elevaktiverande arbetsmetoder
  • Utvärdering; formativ bedömning inkluderande bl.a. självutvärdering, kamratrespons
  • Laborativa metoder i matematikundervisningen

 

Utbildare:

Berit Kurtén, lektor emeritus i kemins didaktik, FPV/ÅA
Triin Gyllenberg, lektor i kemi, Brändö gymnasium
Mats Braskén, universitetslärare i fysikens didaktik, FPV/ÅA
Jonas Waxlax, lektor i fysik, Gymnasiet Lärkan
Anna Pomoell, lektor i matematik, fysik och kemi, Winellska skolan
Nina Aspegrén, lektor i matematik och kemi, Sarlinska skolan

Alla utbildarna är resurspersoner vid Skolresurs, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.

Ort:

Svenskfinland. Obs. Begränsat antal skolor kan delta!

Tidpunkt:

Under läsåret 2020-2021, exakta tidpunkter fastställs enskilt med de deltagande lärarkollegierna

Omfattning:

Motsvarar 2 sp och genomförs som 4-6 närstudieeftermiddagar samt arbete med egen undervisning mellan kurseftermiddagarna

Avgift:

Deltagandet finansieras av Svenska Kulturfonden och är därför avgiftsfritt.

Anmälan:

Anmälan per e-post till Bengt-Johan Skrifvars

 

Uppdaterad 12.6.2024