Problematisk skolfrånvaro

Fortbildningens syfte är att ge deltagarna ökade insikter om problematisk skolfrånvaro och hur man i skolan kan arbeta för att göra skolan tillgänglig för alla. Vilka kan orsakerna till skolfrånvaro vara och vilka samverkande faktorer bör vi vara uppmärksamma på? Vad kan personalen göra då de har skolfrånvarande elever? Hur kan vi utreda, åtgärda och följa upp frånvaro? Hurudana riskfaktorer och stödfaktorer kan det finnas? Hur kan vi främja skolnärvaro och skapa en god arbetsmiljö för eleverna och skolpersonalen?

Målgrupp:

Undervisande och elevvårdspersonal samt assistenter inom den grundläggande utbildningen, eftispersonal.

Kursorter:

Fortbildningen arrangeras parallellt på två orter: Helsingfors och Jakobstad.

Max 30 deltagare antas i anmälningsordning.

Omfattning:

Två närstudiedagar och eget arbete per kursort

Närstudier:

Våren eller hösten 2019

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälning:

Intresseanmälan till utbildningsplanerare Silvia Ekman, silvia.ekman@abo.fi, 050-428 5615

Uppdaterad 24.8.2018