Skriv här det du söker efter!

Må bra tillsammans – att främja social trygghet i skolan

Inom fortbildningsprojektet eftersträvas att höja skolpersonalens beredskap att identifiera och hantera olika sociala konfliktsituationer som lätt kan uppstå i skolmiljö. Du får veta mera om vad personalen i skolan kan göra när det gäller barn och ungas mentala (o)hälsa, skolfrånvarande elever, mobbningsförebyggande arbete, kamratmedlingens betydelse för konfliktlösning och social trygghet samt hur den allt mer destruktiva hatretoriken kan motarbetas genom att öka elevernas sociala kompetens.

Fortbildningsprojektet förstärker skolpersonalens kompetens att stöda elevernas psykosociala välbefinnande och självkänsla.

Målgrupp:

Undervisande och elevvårdspersonal inom grundläggande utbildning samt eftispersonal (samt personal inom andra stadiet gällande modulen Hatretorik – från  hatretorik till dialog)

Innehåll:

Fortbildningshelheten är uppdelad i fem moduler. Du har möjlighet att delta i alla moduler eller välja några av dem.

Barn och ungas mentala ohälsa (Genomförd hösten 2018)

  • Hur kan skolpersonalen stärka elevernas mentala välbefinnande och förebygga psykisk ohälsa?

Hatretorik – från hatretorik till dialog (Genomförd hösten 2018)

  • Hur kan man identifiera och bekämpa hatretorik samt arbeta lösningsinriktat i skolan?

Kamratmedling i skolan (Genomförd våren 2019)

  • Hur kan vi i skolan försöka lösa konflikter elever mellan?

Problematisk skolfrånvaro (våren 2019)

  • Vad kan personalen göra då de har skolfrånvarande elever?

Mobbningsprevention (hösten 2019)

  • Hur kan personalen förebygga och ingripa vid mobbning?

Närmare information om modulerna hittar du längst ner på sidan.

 

Tidpunkt:

Parallella fortbildningar i två regioner (Nyland och Österbotten) under hösten 2018 – hösten 2019

Omfattning:

Fortbildningshelheten består av totalt 10 närstudiedagar (á 6h) och eget arbete per kursort under tre terminer.

Uppdaterad 1.4.2020