Skriv här det du söker efter!

Öppen webbmässa inom POLY den 10.4.2024 

 

Välkommen med på en eftermiddag kring bedömning och lärande!

Webbmässan är öppen för alla intresserade och förverkligas inom fortbildningen POLY. Mässan inleds gemensamt kl. 14.00 och efter det första gemensamma passet kan du fritt välja vilka delar du vill delta i. Eftermiddagen avslutas med en gemensam föreläsning kring testbaserat lärande med gästföreläsare från Umeå universitet.

Grafisk överblick över programmet: Kl 14.00-15.00 Den lärande hjärnan – att bedömas eller utvecklas? Anna Tebelius Bodin, folkbildare Kl 15.00 -15.25 Qridi som bedömningsverktyg, Minttu Myllynen, lärare, Kyrkfjärdens skola Kl 15.00-15.25 Bedömning i fokus vid samplanering Mia Malmsten, lärare, Katarinaskolan Kl 15.30 -15.55 Målkort med lokalt innehåll – Bedömningsverktyg för lärare i Pargas. Helena Lundström-Kolari, vicerektor, Malms skola Kl. 15.30 – 15.55 Formativ och summativ bedömning med AI, Mia Skog, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Kl 16:00-17.00 Testbasterat lärande- flera prov mera lärande? Professor Bert Jonsson och professor Lars Nyberg, Umeå universitet

Utbildare och föreläsare: 

Mia Skog, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

Anna Tebelius Bodin, folkbildare

Minttu Myllynen, lärare, Kyrkfjärdens skola

Helena Lundström-Kolari, vicerektor, Malms skola

Mia Malmsten, lärare, Katarinaskolan

Bert Jonsson, professor, Umeå universitet

Lars Nyberg, professor, Umeå universitet

Bildcollage på webbmässans utbildare.

 

Uppdaterad 29.2.2024