Skriv här det du söker efter!

Jämlikhetsambassadör med fokus på kön och sexualitet

Jämlikhetsambassadör med fokus på kön och sexualitet – att leda och driva arbete i verksamheten

Den här webbaserade fortbildningen riktar sig till dig som leder pedagogisk verksamhet i skola och/eller småbarnspedagogik i Svenskfinland. Fortbildningen arrangeras inom projektet Plats för fler! Kön och normer i skola och småbarnspedagogik. I projektet har vi som målsättning att stöda pedagoger att integrera jämställdhets- och sexualfostran i småbarnspedagogiken och skolans lägre klasser. Projektet genomförs i samarbete med Ekvalita.

 

https://youtu.be/JKFoI95egdA

 

Innehåll:

Under fortbildningen får deltagarna stöd och inspiration i att leda och driva arbetet på ett strukturerat och målmedvetet sätt i sin skola eller på sin enhet. Deltagarna ställer upp egna mål för arbetet i skolan och småbarnspedagogiken. Dessa mål och processer stöds under fortbildningens gång.

Fortbildningen behandlar fyra delar:

  • Skapa arbetsformer
  • Sätt igång arbetet
  • Sätt konkreta ramar
  • Skapa hållbarhet

Målet är att deltagarna ska:

  • få stöd i att organisera, granska och utveckla sitt ledarskap i frågor om jämställdhet och jämlikhet
  • reflektera över jämställdhet och jämlikhet från ett ledarperspektiv
  • få feedback på funderingar och arbetsprocesser som hänger samman med målen i förändringsarbetet
  • dela och lära av varandras kunskap och erfarenheter

Genomförande: Fortbildningen inleds och avslutas med gemensamma webbinarier. Mellan dessa tillfällen tar deltagarna del av och kommenterar filmade föreläsningar. Ekvalitas bok Att leda jämlikhet i skolan fungerar som bredvidläsning under kursen.

Tidpunkt: Startwebbinarium 24.8 och slutwebbinarium 23.11.2021, båda kl. 13.30-16.00


Utbildare:

Malin Gustavsson, jämlikhetsexpert, Ekvalita

Foto: Johanna Julia Portraits

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 8.10.2021