Skriv här det du söker efter!

Plats för fler! Kön och normer i skola och småbarnspedagogik

I projektet har vi som målsättning att stöda pedagoger att integrera jämställdhets- och sexualfostran i småbarnspedagogiken och skolans lägre klasser. Projektet genomförs i samarbete med Ekvalita.

Deltagarna får redskap för att göra småbarnspedagogik och skola mer inkluderande, med fokus på kön och sexualitet. Projektet utgår ifrån ett normkritiskt förhållningssätt och ger dig kunskap om normer och makt i verksamheten. Vi lägger en grund för att du på ett planmässigt och målinriktat sätt ska kunna lyfta in jämställdhets- och jämlikhetsaspekter i ditt arbete. Du får stöd i att ta fram en jämställdhets- och likabehandlingsplan eller utveckla er befintliga plan, och blir insatt i hur den kan användas som ett verktyg i vardagen.

Fortbildningen omfattar interaktiva föreläsningar, gruppdiskussioner, handledning, materialproduktion samt egna uppgifter. Fortbildningshelheten består av fem moduler, som bygger på varandra. Vilka moduler du deltar i beror på behoven i din verksamhet. Vi ser gärna att minst två från en enhet eller skola deltar tillsammans.

Fortbildningen inleds med startseminarier i Vasa och Helsingfors, och genomförs efter det till största delen på nätet. Handledningen sker dels på nätet, dels på plats i deltagarnas egen verksamhet.

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och den grundläggande utbildningens lägre klasser (1-6)

 

Innehåll:

Modul 1: Hur skapar vi plats för fler i verksamheten?

Grundläggande kunskap om normer för småbarnspedagogik och skola. Fortbildningen, som utgör projektets startseminarium, erbjuder kunskap om jämställdhet och jämlikhet med fokus på kön, sexualitet och normer. Malin Gustavsson och Mia Heikkilä medverkar.

Omfattning: 1 sp, en seminariedag och eget arbete.
Tidpunkt: januari 2021

Modul 2: Hur sparkar vi igång eller stärker ytterligare vårt jämlikhetsarbete?

Kartläggning och planer i verksamheten. Deltagarna får stöd i att göra nulägesanalys och kartlägga utvecklingsbehov gällande jämställdhets- och sexualfostran. Det är önskvärt att minst två personer från en enhet/skola deltar, för att underlätta genomförandet.

Omfattning: 1 sp, tre webbaserade träffar och eget arbete
Tidpunkt: februari – mars 2021 (start 2.2, eftermiddag)

Innehållet i modul 2 ger en bra grund för genomförandet av modul 3.  

Modul 3: Hur gör vi jämlikhet i verksamheten?

Konkret arbete med stöd av en handledningsprocess. Deltagarna förverkligar en eller flera åtgärder i skolans eller enhetens jämställdhets- och jämlikhetsplan. Ett krav för deltagande är att verksamheten har en jämställdhets- och jämlikhetsplan, likabehandlingsplan eller motsvarande på enhetsnivå, samt att minst två från enheten/skolan deltar.

Omfattning: 2 sp, fyra träffar varav tre är webbaserade och en är handledning på plats i verksamheten, samt eget arbete
Tidpunkt: mars – oktober 2021 (start 30.3, eftermiddag)

Om ni inte har en plan sedan tidigare rekommenderar vi att ni även genomför modul 2.  

Modul 4: Jämlikhetsambassadör med fokus på kön och sexualitet – att leda och driva arbete i verksamheten

Denna modul genomförs som en parallell intensivkurs. Deltagarna får verktyg för att fungera som jämlikhetsambassadörer som inspirerar, driver och stöder det kontinuerliga arbetet med jämställdhets- och sexualfostran.

Omfattning: 2 sp, två webbaserade träffar. Mellan träffarna tar deltagarna del av förinspelat material.
Tidpunkt: 3.2 och 19.3.2021, eftermiddagar.

Modul 5: Att skapa en handbok – hur kan vi skapa ett material av våra erfarenheter av förändringsarbete?

Material från deltagarnas processer samlas i en handbok under projektets gång. Deltagarna får också kunskap om hur de kan ta fram och presentera egna modeller och material för sin skola eller enhet.

Omfattning: 1 sp. Ingen förhandsanmälan krävs till denna modul eftersom den genomförs parallellt med de övriga modulerna.

 

Utbildare:

Malin Gustavsson, jämlikhetsexpert, Ekvalita

Foto: Johanna Julia Portraits
Mia Heikkilä Mia Heikkilä, biträdande professor, Åbo Akademi


Ort:

Svenskfinland (startseminarium hålls i Vasa och Helsingfors)

Tidpunkt:

Våren och hösten 2021, start i Vasa 19 januari 2021, i Helsingfors 21 januari 2021

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan:

Anmälan öppnas 15.9.2020

Uppdaterad 9.10.2020