Skriv här det du söker efter!

Plats för fler! Mini

Plats för fler! Mini

I Plats för fler! Mini jobbar vi vidare för jämställdhet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken. Fortbildningen riktar sig till personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning, såväl ledarna som alla de som arbetar med barnen i barngrupperna.

Fortbildningen ger personalen kunskap och verktyg som behövs för att lyfta in jämställdhets- och jämlikhetsaspekter i verksamheten på ett planmässigt och målinriktat sätt. Uppdateringen av jämställdhets- och diskrimineringslagen innebär nya skyldigheter som den här fortbildningen stöder personalen att leva upp till. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi arrangerar fortbildningen i samarbete med Ekvalita.

Plats för fler! Mini erbjuder fortbildning i två spår som arrangeras parallellt under våren 2023. Det ena spåret Från prat till plan riktar sig till de som ansvarar för att utveckla verksamhetens jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Under fortbildningen presenteras alla steg i processen kring att ta fram en plan, med konkreta tips om vilka fallgropar en ska undvika.  Det andra spåret Jämlikhet i dagisvardagen välkomnar barngruppernas personal. Deltagarna får kunskap och tips på metoder och konkreta övningar, som hjälper dem att förverkliga jämställdhet och jämlikhet i vardagen med barnen och på så sätt skapa en jämlik verksamhetskultur.

 

Spår 1: Från prat till plan

 

Målgrupp:

Ledare och andra som ansvarar för att utveckla jämställdhets- och likabehandlingsplaner inom småbarnspedagogiken

Innehåll:

Inledande webbinarium – Vi bygger en gemensam kunskapsbas

  • Introduktion till varför vi behöver en jämställdhets- och likabehandlingsplan och hur den ska se ut

Tre tematiska webbinarier

  • Hur ser det ut hos oss? Hur vi gör en nulägesanalys
  • Vart är vi på väg? Mål och åtgärder
  • Förutsättningar för planens genomförande
   Tid, ansvar och uppföljning

Avslutande webbinarium – Sammanfattning och gemensam diskussion

Tidpunkt:

Från prat till plan ordnas i två grupper. Deltagarna anmäler sig till den grupp vars tidpunkt passar bäst.

Tidpunkter för grupp 1: 8.3, 4.4, 25.4, 23.5 och 6.6.2023 kl. 15-16

Tidpunkter för grupp 2: 9.3, 5.4, 26.4, 24.5 och 7.6.2023 kl. 10-11

 

Spår 2: Jämlikhet i dagisvardagen

 

Målgrupp:

Personal i barngrupperna i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Innehåll:

Inledande webbinarium – Vi bygger en gemensam kunskapsbas

  • Introduktion till varför systematiskt jämställdhets- och jämlikhetsarbete behövs inom småbarnspedagogiken och hur vi kan börja arbetet från oss själva

Tre tematiska webbinarier

  • Jämställt och jämlikt bemötande och interaktion
  • Jämställdhet och jämlikhet i lek, lekplatser och den fysiska miljön
  • Leksaker, böcker, bilder, ramsor och sånger som en del av jämlikhetsarbetet

Avslutande webbinnarium – Sammanfattning och gemensam diskussion

Tidpunkt: 8.3, 4.4, 25.4, 23.5 och 6.6.2023 kl. 12-13

 

Sakkunniga:

Porträtt av Malin Gustavsson Malin Gustavsson – jämlikhetsexpert, vd, Ekvalita
Porträtt av Laura Hagström Laura Hagström – jämlikhetsexpert, utbildare, Ekvalita
Mia Heikkilä Mia Heikkilä – professor i barn- och ungdomsvetenskap, förskola, vid Stockholms universitet
Eerika Ströömi Eerika Ströömi – jämlikhetsexpert, utbildare, Ekvalita
Porträtt av Mia Österlund Mia Österlund – specialforskare, Åbo Akademi

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Logo för projektet Plats för fler!Mini Ekvalitas logo

 

.

Uppdaterad 8.4.2024