Skriv här det du söker efter!

Innehåll

Mentorsutbildningen är uppbyggd i flera steg och innehåller också en egen praktik i rollen som gruppmentor i den egna kommunen / skolan. Visuell tidslinje över Mentorskapsutbildingens uppbyggnad.

Läs mera om respektive del – vi uppdaterar informationen kontinuerligt

Inledande närstudiedagar: Mentorskap och lärarskap 

Datum: 8-9.2.2024 

Plats: Tammerfors

Innehåll: 

 • Vad är gruppmentorskap?
 • Att bli bekanta med varandra och att bilda grupp
 • Att gemensamt precisera innehållet i utbildningens teman
 • Grunderna i gruppmentorskap
 • Samtal, dialogen och mötet med den andra
 • Hur bygga upp mentorskap i en kommun/organisation
 • Lärarskap
 • Introduktion av läslogg

Utbildare: 

Jessica Aspfors – äldre universitetslektor i pedagogik, Åbo Akademi

Camilla Forsberg – fortbildningschef för verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

Sven-Erik Hansén – professor emeritus i pedagogik, Åbo Akademi

Mia Heikkilä, professor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning förskola, Stockholms universitet

Lilian Rönnqvist, FL

Tidigare utbildade mentorer från Korsholms kommun

 

Webbinarium,  kring lärarskap vecka 14 

Datum meddelas snart.

Närstudiedag: Kommunikativ kompetens 

Datum: 6.5.2024 

Plats: Tammerfors

Innehåll: 

 • Att utveckla kommunikativ kompetens i professionella relationer
 • Gruppövningar inom kommunikation

Utbildare: 

Camilla Forsberg 

Fler utbildare publiceras snart. 

Praktikdel 

Genomförs hösten 2024 

Avslutande närstudiedagar: Välmående i arbetet och professionell identitet 

Datum: 31.10 -1.11.2024
Plats: Tammerfors 

Innehåll: 

 • Att utveckla en professionell och personlig identitet
 • Att hämta styrka och inspiration ur varandras berättelser
 • Att utveckla en reflektiv förmåga som arbetsredskap

 

Utbildare: 

Camilla Forsberg

Fler utbildare publiceras snart.

 

 

Uppdaterad 30.4.2024