Skriv här det du söker efter!

Innehåll

Mentorsutbildningen är uppbyggd i flera steg och innehåller också en egen praktik i rollen som gruppmentor i den egna kommunen / skolan. Visuell tidslinje över Mentorskapsutbildingens uppbyggnad.

Läs mera om respektive del – vi uppdaterar informationen kontinuerligt

Inledande närstudiedagar: Mentorskap och lärarskap 

Datum: 8-9.2.2024 

Plats: Tammerfors

Innehåll: 

  • Att bli bekanta med varandra och att bilda grupp
  • Att gemensamt precisera innehållet i utbildningens teman
  • Grunderna i gruppmentorskap
  • Dialogen och mötet med den andra

Utbildare: 

Camilla Forsberg – fortbildningschef för verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. 

Fler utbildare publiceras snart.  

Webbinarium,  kring lärarskap vecka 14 

Datum meddelas snart.

Närstudiedag: Kommunikativ kompetens 

Datum: 6.5.2024 

Plats: Tammerfors

Innehåll: 

  • Att utveckla kommunikativ kompetens i professionella relationer
  • Gruppövningar inom kommunikation

Utbildare: 

Camilla Forsberg 

Fler utbildare publiceras snart. 

Praktikdel 

Genomförs hösten 2024 

Avslutande närstudiedagar: Välmående i arbetet och professionell identitet 

Datum: 29-30.10.2024
Plats: Tammerfors 

Innehåll: 

  • Att utveckla en professionell och personlig identitet
  • Att hämta styrka och inspiration ur varandras berättelser
  • Att utveckla en reflektiv förmåga som arbetsredskap

 

Utbildare: 

Camilla Forsberg

Fler utbildare publiceras snart.

 

 

Uppdaterad 13.11.2023