Skriv här det du söker efter!

Mellan raderna och ovanför molnen – Utbildare och projektgrupp

Här presenteras projektgruppen och utbildare som är engagerade i projektet.

Projektgrupp:

Porträtt Åsa Stolpe-Dahlbäck Åsa Stolpe-Dahlbäck fungerar som projektledare och är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Åsa jobbar som projektledare för Mellan raderna och ovanför molnen, ett språkstimulerande projekt med utgångspunkt i barnlitteraturen, och med projektet Musicera mera – båda inom småbarnspedagogik och förskola. Hon har tidigare jobbat på förlag.
Jenny Teir är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Jenny jobbar med projekt kring läsning och läsinspiration inom småbarnspedagogik och förskola, musik inom småbarnspedagogik och förskola samt fortbildningsprojekt inom svenska och litteratur för den grundläggande utbildningen. Hon fungerar även som projektledare inom utvecklingsprojektet Hållbar kommunikation.
Linda Ahlbäck är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdena Pedagogik och lärarfortbildning och Samverkan och hållbar utveckling. Hon jobbar med projekt kring läsinspiration, språkutveckling och åskådningsämnen samt mångfald och inkludering. Linda är även certifierad ordkonstledare.

 

Föreläsare och utbildare: 

Nina Dahl-Tallgren är teaterpedagog på Wasa Teater och en inspirerande föreläsare med examina inom både drama och pedagogik. Nina visar i projektet hur man kan dramatisera utgående från bilderböcker
Mia Österlund, FD, är docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och universitetslärare i litteraturvetenskap vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, vid Åbo Akademi. Mia forskar i barnlitteratur och har en bred inblick i den nordiska barnboksvärlden. 
Christin Furu är projektforskare i småbarnspedagogik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, vid Åbo Akademi. Christin driver också ett företag som genom utbildning och gemenskap skapar rum för inre och yttre hållbarhet. Christin fokuserar inom projektet på hållbarhet.
Ann-Catherine Henriksson. Ann-Catherine Henriksson är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet pedagogik och lärarfortbildning samt Skolresurs vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Ann-Catherine fungerar som fortbildare och forskare med fokus på naturvetenskapens didaktik, hållbarhet och bedömning inom stadierna småbarnspedagogik, förskola och den grundläggande utbildningen. Ann-Catherine fokuserar inom projektet på rörelse och utomhuspedagogik. 
Mari Laakso, SVM och doktorand vid Folkhälsans forskningscentrum inom forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla. Mari håller utbildningar och workshoppar om positiv psykologi och pedagogik. Inom positiv psykologi har evidensbaserade metoder utvecklats som även kunde vara till nytta och med fördel användas inom småbarnspedagogiken menar Mari. Mari fokuserar inom projektet på positiv psykologi. 
Anna Wulff är klasslärare vid Vasa Övningsskola och har tidigare arbetat som utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande. Anna fokuserar inom projektet på rörelse och utomhuspedagogik.

 

 

Brita Maria Renlunds stiftelse - logo SKF

 

Uppdaterad 14.4.2022