Skriv här det du söker efter!

Mediaverkstaden – moduler och innehåll

Fortbildningens innehåll per utbildningsdel:

 

 

1. Introduktion 

Målet är att använda multimedia i undervisning där eleverna är producenter i enlighet med läroplan och utvecklingsprogrammet Nylitteracitet, för att skapa en möjlighet för en mer mångsidig bedömningskultur. En central frågeställning är hur multimedia kan få en naturlig roll i verksamheten där eleverna kan visa prov på kunnande via produktion av multimodalt material.

 • Överblick över det digitala nuläget
 • Den egna lärstigen

 

 

2. Kreativa arbetssätt med bild och ljud 

Under denna utbildningsdel behandlas mångsidig och målsenlig användning av bild och ljud i undervisningen på olika nivåer och utgående från de verktyg lärare har att tillgå. Utbildningsdelen innehåller en gemensam virtuell träff kring grafiskt tänk i undervisningen och Creative commons- licenser vid skapandet av digitalt material.

 • Grafiskt tänk i undervisningen & CC vid skapandet av digitalt material
 • Fotografering & bildhantering
 • Digitala affischer & planscher
 • Ljudinspelning som synliggörande av lärprocesser
 • Poddar i undervisningen

 

 

3. Skapa film för och i undervisningen 

Innehållet i utbildningsdelen fokuserar på filmskapande för olika ändamål i undervisningen. Modulen inleds med två virtuella föreläsningar kring filmskapandets grundstenar. Därefter erbjuds en gemensam virtuell träff där deltagare tar del av och kan kommentera hur klasslärarstuderande populariserat sina magisteravhandlingar i form av film och multimedia.

 • Skapa film
 • Popularisering av magisteravhandlingar
 • Filmproduktion
 • Olika typer av film i undervisningen
 • Filmeditering
 • Programmering
 • Animering

 

 

4. Tjänster för multimedia 

I denna utbildningsdel behandlas olika tjänster för skapande och hantering av multimedia. Målet är att deltagarna ser progressionen i att kombinera olika tjänster och element av multimedia i en produkt för elever av olika ålder. I utbildningsdelen inkluderas såväl ämnesspecifika som mer allmänna tjänster för multimedia.

 • Få struktur för dina processer
 • TinkerCad
 • Thinglink, 360 kamera
 • Metaverse, AR
 • Digitalt geomedia
 • Digitala interaktionsverktyg
 • Digitala prov
 • Webbsidor
 • Digitala lärplattformer 

 

5. Avslutning En avslutande seminariedag arrangeras på för deltagarna lämplig ort. Temat för dagen är “Bli självlärande och lär tillsammans”. Deltagare delar med sig av tankar, erfarenheter och material samt tar del av stöd som finns att få i nätverk. Därtill förs en diskussion om hur arbetet kan fortgå för att skapa en gemensam vision kring arbete med multimedia i undervisningen inom kollegiet och kommunen. En central frågeställning är vilken roll skapandet av multimedia har i framtidens undervisning.

 • Erfarenhetsutbyte
 • Gamification
 • Escape Room

 

 

Uppdaterad 15.12.2021