Skriv här det du söker efter!

Mediaverkstaden – moduler och innehåll

Fortbildningens innehåll per utbildningsdel:

 

 

1. Introduktion 

Målet är att använda multimedia i undervisning där eleverna är producenter i enlighet med läroplan och utvecklingsprogrammet Nylitteracitet, för att skapa en möjlighet för en mer mångsidig bedömningskultur. En central frågeställning är hur multimedia kan få en naturlig roll i verksamheten där eleverna kan visa prov på kunnande via produktion av multimodalt material.

 • Överblick över det digitala nuläget
 • Den egna lärstigen

 

 

2. Kreativa arbetssätt med bild och ljud 

Under denna utbildningsdel behandlas mångsidig och målsenlig användning av bild och ljud i undervisningen på olika nivåer och utgående från de verktyg lärare har att tillgå. Utbildningsdelen innehåller en gemensam virtuell träff kring grafiskt tänk i undervisningen och Creative commons- licenser vid skapandet av digitalt material.

 • Grafiskt tänk i undervisningen & CC vid skapandet av digitalt material
 • Fotografering & bildhantering
 • Digitala affischer & planscher
 • Ljudinspelning som synliggörande av lärprocesser
 • Poddar i undervisningen

 

 

3. Skapa film för och i undervisningen 

Innehållet i utbildningsdelen fokuserar på filmskapande för olika ändamål i undervisningen. Modulen inleds med två virtuella föreläsningar kring filmskapandets grundstenar. Därefter erbjuds en gemensam virtuell träff där deltagare tar del av och kan kommentera hur klasslärarstuderande populariserat sina magisteravhandlingar i form av film och multimedia.

 • Skapa film
 • Popularisering av magisteravhandlingar
 • Filmproduktion
 • Olika typer av film i undervisningen
 • Filmeditering
 • Programmering
 • Animering

 

 

4. Tjänster för multimedia 

I denna utbildningsdel behandlas olika tjänster för skapande och hantering av multimedia. Målet är att deltagarna ser progressionen i att kombinera olika tjänster och element av multimedia i en produkt för elever av olika ålder. I utbildningsdelen inkluderas såväl ämnesspecifika som mer allmänna tjänster för multimedia.

 • Få struktur för dina processer
 • TinkerCad
 • Thinglink
 • Digitalt geomedia
 • Digitala interaktionsverktyg
 • Digitala prov

 

5. Avslutning (23.3 kl.9.30-16 i Tammerfors)

Program kommer innan sportlovet.

 

Uppdaterad 6.2.2023