Skriv här det du söker efter!

Mediaverkstaden – för det digikreativa lärandet

Hur kan varje elev ges möjlighet att använda tekniken för att visa prov på kunnande och synliggöra sitt lärande?

I Mediaverkstaden får du som deltagare:

 • lära dig att producera ljud, bild, animationer och video med de verktyg som finns inom kommunen/skolan
 • bekanta dig med modeller för hur man handleder och bedömer elevers arbete och produkter i multimediaprocesser
 • öva dig på att koppla skapande multimediaprocesser till olika ämnens mål, innehåll och kompetenser i den lokala läroplanen

 

Tidpunkt: 1.1-31.12.2022

Ort:  Mediaverkstaden arrangeras till stor del på distans och avslutas med närstudie

 på lämplig ort.

Målgrupp: Personal inom förskola och grundläggande utbildning

 

Innehåll:

Utbildningens övergripande målsättning är att stöda en jämlik utveckling så att varje barn har möjlighet att visa sitt kunnande på ett mångsidigt sätt med stöd av multimodala skapandeprocesser.

Du som deltagare skapar din egen lärstig på din egna nivå, dina elevers nivå och enligt de förutsättningar du har. Tanken är att vi främst använder teknik som du redan har tillgång till i din undervisning och lägger fokus på hur tekniken kan användas för att synliggöra lärandet hos dina elever.

Tillsammans med andra deltagare förväntas du som deltagare pröva på olika former av produktion av multimedia. Dels skapar ni material och modeller som direkt kan användas i er egen undervisning, men också material som dokumenterar ditt eget lärande och som du kan titta tillbaka på vid behov. Vi rekommenderar även att ni kommer minst två från varje kollegium för att hela tiden kunna bolla era idéer med någon.

Du som deltagare ökar din kompetens kring medieproduktion och bygger även på din pedagogiska och didaktiska kompetens i hur du kan handleda elevernas egna skapande inom kreativa lärprocesser. Innehållet i utbildningen baseras på styrdokument, forskning och goda erfarenheter med stöd av programmet Nylitteracitet.

 

Omfattning:

Fortbildningen består av fem moduler

  • Modul 1 – Introduktion
  • Modul 2 – Kreativa arbetssätt med bild och ljud
  • Modul 3 – Skapa film för och i undervisningen
  • Modul 4 – Tjänster för multimedia
  • Modul 5 – Avslutning

Utbildare: 

Linda Mannila, Åbo Akademi, expert med fokus på digitalisering, utbildning och samhällsutveckling

Simon Staffans, CEO, ReThink – New Media Solutions

Gunilla Eklund, Åbo Akademi, forskningledare inom pedagogik, företrädesvis tillämpad pedagogik

Jessica Aspfors, Åbo Akademi, akademilektor i pedagogik

Kasper Hiltunen, VÖS, lektor i slöjd med inriktning mot teknisk slöjd

Matilda Ståhl, doktorand i pedagogik, Åbo Akademi

Petronella Bergfors, Formgivare MA med barnkultur som inriktning och utbildningsplanerare vid CLL

Mia Skog, utbildningsplanerare vid CLL med fokus på hållbarhet, bedömning, digitalisering av lärande

John Henriksson, doktorand och utbildningsplanerare vid CLL med fokus på skolans digitalisering och tutorlärarverksamhet

Roland Träskelin, utbildningsplanerare vid CLL med fokus på skolans digitalisering

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 7.9.2021