Skriv här det du söker efter!

Lärarledarskap

Lärarledarskap

Inom fortbildningen kommer du som lärare inom grundläggande utbildning få möjlighet att utveckla din profession, reflektera över ditt lärarledarskap och höja din kompetens inom ledarskap.

Genom ett stärkt lärarledarskap kommer du att kunna påverka elevernas skoltrivsel och ditt eget välbefinnande.

Ett starkt fokus under fortbildningen ligger på vad som utmärker ett professionellt lärarledarskap. Fortbildningen kommer att ge dig verktyg och förutsättningar för tydlighet och trygghet i klassrummet och i interaktionen med hemmet, kollegor och ledning.

En annan målsättning är att ge dig möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor runtom i Svenskfinland.

Målgrupp:

Personal inom grundläggande utbildning

Innehåll:

Modul 1 – Var är jag i mitt ledarskap?

 • Grunderna i ledarskap
 • Hur man leder utifrån vetenskaplig grund
 • Leda för lärande
 • Lärarens etik och lärarprofession
 • Lärarledarskap – introduktion och öppning

2 närstudiedagar: 10h
Utbildningsort: Tammersfors, Solo Sokos Hotel Torni
Tidpunkt: 13-14 februari 2023

Modul 2 – Min dialog och vår kommunikation

Distansträff 1: Onsdag 15.3 kl. 9-12

 • Grunderna i dialogen och i kommunikationen
 • Att genom dialog utveckla kommunikativ kompetens i professionella relationer

Distansträff 2: Onsdag 5.4 kl. 9-12

  • Bygga upp tillit och visa på transparens till elever, kollegor, vårdnadshavare och samhälle
  • Samtal som verktyg för ledande och lärande
Modul 3 – Jag och gruppen

 • Grupprocesser – om dynamiken i gränslandet mellan inre värld och yttre verklighet
 • Att arbeta i grupp, projekt eller team – möjlighet och vägval
 • Feedback inom gruppen
 • Positiv psykologi och positivt ledarskap

Närstudiedag: 6h
Utbildningsplats: Svenska klubben, Tammerfors
Tidpunkt: Tisdag 18 april 2023, kl. 9.30–16.00

Modul 4 – Min roll i styrkedjan

 • Lärarledarskap som en del av hela styrkedjan, bl.a. icke-affirmativa pedagogik-teorin
 • Olika roller inom lärarskap
 • Lärare i skolans systematiska kvalitetsarbete och betydelsen av en lärandegemenskap
 • Möjligheter och synergier av delat ledarskap
 • Lärares framtidskompetenser

Distansträff 1: Tisdag 5 september kl. 9-12

 • Lärarledarskap som en del av hela styrkedjan, bl.a. icke-affirmativa pedagogik-teorin
 • Möjligheter och synergier av delat ledarskap

Distansträff 2: Onsdag 4 oktober kl. 9-12

 • Olika roller inom lärarskap
 • Lärares framtidskompetenser
Modul 5 – Mitt eget välbefinnande

 • Betydelsen av förebyggande arbete för välbefinnande och professionell identitet
 • Aktuellt om forskning kring välbefinnande och ledarskap
 • Att hämta styrka och inspiration ur varandras läsloggar
 • Att utveckla reflektiv förmåga som arbetsredskap kring sitt lärarledarskap
 • Att utveckla en professionell och personlig identitet i sitt lärarledarskap

Närstudiedag: 6h
Utbildningsort: Tammerfors
Tidpunkt: 9 november 2023, 9.30 – 15.45.

 

Avgift: 

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad. 

 

 

Uppdaterad 9.5.2023