Skriv här det du söker efter!

Fortbildningen Lärarledarskap stärker ledarskapet hos lärare

Fortbildningen Lärarledarskap stärker ledarskapet hos lärare

Målet med nystartade fortbildningshelheten Lärarledarskap är att stärka ledarskapsrollen hos lärare som vill bredda sin kompetens och ta större ansvar i bland annat skolutvecklingsfrågor. Starten gick av stapeln i Tammerfors den 13–14 februari och samlade 33 lärare från hela Svenskfinland.

– Ett starkt fokus i fortbildningen ligger på vad som utmärker ett professionellt lärarledarskap, säger Roland Träskelin, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, som leder fortbildningen.

– Vi hoppas kunna ge lärarna goda verktyg och förutsättningar för tydlighet och trygghet i klassrummet och i interaktionen med hemmet, med kollegor och ledning.

Gruppfoto på deltagarna som går fortbildningen Lärarledarskap.
Deltagarna i Lärarledarskap under startdagarna i Tammerfors, 13–14.2.2023. Foto, Roland Träskelin. 

 

Under dagarna genomfördes en safari kring frågeställningarna: Vad är gott ledarskap? och Vilka är framtidens viktigaste kompetenser?

För den icke insatte kan konceptet safari närmast beskrivas som en upplevelsebaserad studiebesöksdag, där deltagarna söker svar och lösningar på frågeställningar, som de sedan pitchar för varandra. Bland besökspunkterna i Tammerfors fanns Tammerfors universitet, Svenska klubben och Svenska samskolan.

– En av deltagarna skrev i sin utvärdering av Safarin att svaren inte alltid är så viktiga, utan det gäller att lära sig att formulera frågor. Då kan man reflektera vidare kring dem och hitta sina egna svar. Jag tycker det här är ett utmärkt svar som verkligen belyser både safarin som metod och vår fortbildning som helhet, säger Roland Träskelin.

Lars Svedberg, docent i pedagogik, är en av utbildarna och han föreläste under rubriken Lärarledarskap – skapa led eller leda skapande?

– Deltagarna uppskattade inblicken i ledarskapsforskningen och kunde även se sitt eget ledarskap i den. Utöver detta kunde Svedberg även sätta ord på den komplexa uppgift lärarledarskapet är under en helt vanlig skolvardag och visa på de val som en lärare kontinuerligt ställs inför i sitt ledarskap, säger Träskelin.

Dekorativ bild.
Deltagare Charlotta Wiklen. Utbildningsplanerare Roland Träskelin och Eva Åstrand. 

 

Utbildningsplanerare Eva Åstrand har arbetat med välbefinnande inom skola och utbildning i flera år och hennes roll inom fortbildningen är just att lyfta frågor kring välbefinnande och vad välbefinnande betyder för deltagarna i deras lärarledarskap.

– De deltagare som vi mötte upplevde vi som mycket engagerade lärare och vi lyfte redan då frågeställningar kring vikten av gränsdragning i arbetet och att odla känslan av tillräcklighet, säger Åstrand.

Åstrand fungerar som medskapare av innehållet till fortbildningen, tillsammans med Träskelin, en uppgift som hon beskriver som berikande.

– Vi fick en toppenstart på fortbildningen och riktar redan blickarna framåt mot nästa träff i mars som kommer att behandla kommunikationen i ett fungerande lärarledarskap, säger Träskelin och Åstrand.

 

Fakta om Lärarledarskap

Målgrupp: personal i grundläggande utbildning

Innehåll:

  1. Var är jag i mitt ledarskap?
  2. Min dialog och vår kommunikation
  3. Jag och gruppen
  4. Min roll i styrkedjan
  5. Mitt eget välbefinnande

Tidpunkt: Februari–Oktober 2023

Arrangör: Pedagogik och lärarfortbildning, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Mera information: Lärarledarskap webbsida