Kamratmedling i skolan

Kamratmedling är en metod till konflikthantering i skolan. Den baserar sig på ett lösningsorienterat tänkesätt. Metoden ger eleverna ett alternativt sätt att lösa konflikter i skolan, där positiva lösningar betonas. Problem och skyldigheter samt konflikträdsla och straffutdelning saknas. Fokus ligger i elevernas delaktighet i konfliktlösningen och ansvarstagandet. Målsättningen är att minska funktionsstörningar i skolan genom att befrämja elevernas livshanteringsförmåga och växelverkan. Med kamratmedling kan man förebygga våld i ett tidigt skede. Strävan är att öka säkerheten och arbetsron i skolan.

Målgrupp:

Undervisande och elevvårdspersonal samt assistenter inom den grundläggande utbildningen, eftispersonal

Kursorter:

Fortbildningen arrangeras parallellt på två orter: Helsingfors och Vasa.

Max 35 deltagare antas i anmälningsordning.

Omfattning:

Två närstudiedagar och eget arbete per kursort

Närstudier:

Helsingfors: 13.2 och 20.3.2019. Bägge dagarna kl. 9-15 (Folkhälsanhuset i Brunakärr)

Vasa: 21.2 och 28.3.2019. Bägge dagarna kl. 9-15 (Academill, Strandgatan 2)

Utbildare:

Jens Gelin, medlare

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 9.11.2018