Skriv här det du söker efter!

Kamratmedling i skolan

Kamratmedling är en metod till konflikthantering i skolan. Den baserar sig på ett lösningsorienterat tänkesätt. Metoden ger eleverna ett alternativt sätt att lösa konflikter i skolan, där positiva lösningar betonas. Problem och skyldigheter samt konflikträdsla och straffutdelning saknas. Fokus ligger i elevernas delaktighet i konfliktlösningen och ansvarstagandet. Målsättningen är att minska funktionsstörningar i skolan genom att befrämja elevernas livshanteringsförmåga och växelverkan. Med kamratmedling kan man förebygga våld i ett tidigt skede. Strävan är att öka säkerheten och arbetsron i skolan.

Målgrupp:

Undervisande och elevvårdspersonal samt assistenter inom den grundläggande utbildningen, eftispersonal

Kursorter:

Fortbildningen arrangeras parallellt på två orter: Helsingfors och Vasa.

Max 35 deltagare antas i anmälningsordning.

Omfattning:

Två närstudiedagar och eget arbete per kursort

Närstudier:

Fortbildningen är avslutad.

Utbildare:

Bild på Jens Gellin.
Jens Gellin, Medlare
  • Kamrat- och skolmedlingsutbildningar i ca. 150 skolor sedan 2001.
  • Arbetshandledare (2010) och medlare in skolor (2001)
  • Utbildad terapeut och arbetshandledare
  • Professionel medlare (skolor, arbetsplatser)
  • Ansvarar för grannskapsmedling i huvudstadsregionen (Centrum för grannskapsmedling)
  • Utbildare för psykisk stöd (Finlands Röda Kors)

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 1.4.2019