Skriv här det du söker efter!

Nyckelknipan

Med Sanna Manders bok Nyckelknipan som grund, utgångspunkt och inramning, besöker projekt Nyckelknipan under läsåret 2019-20 de lägre klasserna (1-2).

Via ordkonsten, kreativt skapande och olika fantasifulla uppdrag fördjupar vi oss i boken tillsammans med eleverna. Vi arbetar ämnesövergripande inom bland annat modersmål och litteratur samt bildkonst, för att närma oss Nyckelknipans innehåll och budskap – mångfald.

För att vi rent konkret ska kunna bjuda in eleverna i berättelsen, inreds klassrummet i liten skala med valda delar ur boken. Efter väl utförda uppdrag får eleverna tillsammans öppna den hemlighetsfulla lådan som innehåller instruktioner till vidare arbete i klass…

Materialet som skapats hittar ni här.

Omfattning:

Nyckelknipan besöker klassen under 2-3 lektioner i inledningen av projektet. Därefter får eleverna i små grupper jobba vidare med färdigt utformade uppdrag. Efter ca en månad besöker vi klassen igen och avslutar gemensamt projektet (ca 1-2 lektioner).

Tidpunkt:

1.8.2019 –31.12.2020

Ort:

Österbotten

Kontaktperson:

Utbildningsplanerare Åsa Stolpe-Dahlbäck, asa.stolpe-dahlback@abo.fi, tel. +358 504676705

Avgift:

Projektet genomförs med stöd av Brita-Maria Renlunds stiftelse samt i samarbete med projekt Läspulsen/ Lukupulssi och kan därför erbjudas avgiftsfritt till skolorna.


Blev du nyfiken på projektet? Här kan du se hur Nyckelknipan togs emot i Stenbackens skola i Närpes!

https://youtu.be/JaMe01jxnTs

Uppdaterad 7.1.2022