Skriv här det du söker efter!

I berättelsen finns magin

Projektet I berättelsen finns maginförverkligades med stöd av Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne sr och utvecklades samt genomfördes under åren 2017–2020. I projektet låg fokus på läsinspiration, berättande och multimodalt lärande och genom verksamheten ville vi stöda barn till att bli goda läsareberättare och ordkonstnärer. Vår målgrupp var barn inom småbarnspedagogik och förskola, elever i årskurserna 1 och 2 samt de pedagoger som verkar och finns närvarande inom dessa målgrupper. 

Utgående från aktuell barnlitteratur utformades två koncept. För de yngre barnen – Rally och Lyra och Limpa – och för de något äldre Nyckelknipan Under projekttiden åkte vi runt med konceptet till daghem och skolor i Österbotten och arbetade själva tillsammans med barnen medan pedagogerna fick betrakta dem och verksamheten från sidan.  

Efter avslutad projekttid har vi omarbetat vårt material så att du själv ska kunna arbeta med koncepten i daghemmet eller skolan utan att vi kommer på besök.Med hjälp av materialet kan du med de yngre barnen och Rallys, Lyras och Limpas stöd jobba kring temat vänskap. Och med de äldre barnen kan du bearbeta frågor kring mångfald och hur man egentligen ska vara och arbeta tillsammans när vi alla är så olika. Allt medan ni har roligt och skapar tillsammans! 

Här nedan får du tillgång till materialet. 

Ladda ner allt material här:

Rally och Lyra och Limpa

Nyckelknipan

Lycka till!

Uppdaterad 20.3.2023