Skriv här det du söker efter!

I berättelsen finns magin

I berättelsen finns magin är en större satsning på läsinspiration, berättande och multimodalt lärande, vars syfte är att stöda barn till att bli goda läsare och berättare. Målgruppen är barn inom småbarnspedagogik och förskola samt de pedagoger som verkar och finns närvarande inom dessa målgrupper.

Här hittar du en länk till projektets hemsida.

Tillsammans med karaktärerna Rally och Lyra och Limpa – som är skapade av Marie Norin  & Emma Adbåge besöker vi daghem och förskolor för att fundera kring den stora frågan som utgörs av att vara bland och med andra. Vi funderar på vänskap och gemenskap, läser högt och skapar tillsammans, bland annat med stöd i Ordkonsten. I den värld som byggs upp på daghemmet väcker vi barnens intresse och lust för texter i olika former samt medvetenheten om hur dessa inte endast kittlar fantasin och stimulerar kreativiteten, utan i förlängningen även lägger grunden till ett jämlikt och delaktigt liv.

Läsåret 2019 – 20 kommer vi att besöka daghem och förskolor i Österbotten. Ta kontakt om ni vill att vi besöker just er – lediga tider finns under våren!

Vad behöver man tänka på?

För att kunna bygga upp miljön behöver vi ca 3×3 meter i golvyta samt 3 meter i takhöjd.

En vecka före vi kommer till er sänder vi per post boken om Rally och Lyra och Limpa, så att ni på förhand kan läsa den för barnen.

Vi anländer till daghemmet tidigt en morgon för att ställa i ordning (räcker ca en timme) och efter det är vi beredda att ta emot barngrupper om max 7 barn/ grupp, tre grupper per dag (ca 1 timme/grupp). Vi jobbar med samma barngrupper under två dagar innan vi åker iväg. När vi åker lämnar vi kvar all rekvisita så att ni i personalen kan jobba vidare med de barn som ännu inte deltagit. Efter ca en vecka kommer vi och hämtar allt och hoppas då att vi kan få en pratstund med er kring vad ni gjort och hur projektet tagits emot av barnen.

Men vad gör vi egentligen?

Vi läser högt, ramsar, diskuterar, funderar, gör ordkonstövningar och skapar… Till och med lite dans hinner vi med! Läs mer om själva projektet här

Utbildare:

Åsa Stolpe-Dahlbäck, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Porträtt Åsa Stolpe-Dahlbäck
Linda Ahlbäck, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

 

Som kontaktperson och koordinator fungerar Åsa Stolpe-Dahlbäck, tfn +358 504676705 samt e-post asa.stolpe-dahlback(at)abo.fi

Uppdaterad 3.7.2020