Skriv här det du söker efter!

Fortbildning som stöder implementeringen av Ålands IKT-strategi

Välkommen med på en fortbildning som stöder implementeringen av Ålands nya IKT-strategi för undervisningssektorn 2023 – 2027. Denna fortbildning är ämnad för att ge dig som deltagare stöd i att implementera IKT-strategin på din egen enhet och innehåller gemensamma närstudiedagar, separata träffar för ledningen och stadievisa träffar.

På denna sida kommer information och material att samlas. Spara gärna länken så att du alltid har tillgång till materialet.

Länk till gemensam Miro-tavla för samarbete med lärstigar (lösenordsskyddad): https://miro.com/app/board/uXjVNpGbVII=/

Information och datakunnighet – våren 2024

 • Närstudiedag för ledare: 31.1.2024 kl 12.00 -15.00

Material: Implementering av IKT – ledarperspektiv (PDF)

 • Närstudiedag för personal: 1.2.2024 kl 9.00 – 16.00

Material: Implementering av IKT_dag 1_personal (PDF)


Distansträffar:
Länk till samtliga distansträffar: https://aboakademi.zoom.us/j/64554774364

 

Material: Gemensam träff 27.2 (PDF)


Två videofilmer skapas för användning i kollegier.
Dessa två videofilmer kommer att skapas för att t.ex. fungera som diskussionsstartare för personalmöten. Exakta teman meddelas senare och länkarna till filmerna laddas upp här.
Kommunikation och samarbete – våren 2024

 • Närstudiedag för personal 26.3.2024

Material: Kommunikation och samarbete (PDF)


Distansträffar:
Länk till samtliga distansträffar: https://aboakademi.zoom.us/j/64554774364
 • Barnomsorgen: 2.4 kl 12:30-14:30
 • Åk 1-3: 4.4 kl 9-11
 • Åk 4-6: 8.4 kl 9-11
 • Åk 7-9: 9.4 kl 9-11
 • Gymnasiet, Medis & högskolan: 11.4 kl 14-16
 • Gemensam träff för alla deltagare: 25.4 kl 9-11

Du som deltagare skall delta i den gemensamma träffen samt den av de övriga träffarna som tillhör det stadium du representerar. Om du arbetar i flera stadier är du välkommen att delta i flera träffar eller så väljer du den som känns mest rätt för dig. De stadievisa träffarna kommer att bestå av diskussion och arbete med konkreta frågor så placera dig så att du kan arbeta ostört och har tillgång till mikrofon och kamera.

Två videofilmer skapas för användning i kollegier.
Skapa digitalt innehåll – hösten 2024

Närstudiedagar:
 • Ledare: 9.9 kl 13-16
 • Personal: 10.9 kl 9-16

Distansträffar:
 • Gemensam träff för alla deltagare: 19.9 kl 9-11
 • Barnomsorgen: 20.9 kl 12:30-14:30
 • Åk 1-6: 23.9 kl 9-11
 • Åk 7-9: 25.9 kl 9-11
 • Gymnasiet: 26.9 kl 14-6
 • Medis & högskolan: 27.9 kl 14-16

Två videofilmer skapas för användning i kollegier.
Välmående och miljö – hösten 2024

Närstudiedag
 • Personal: 29.10 kl 9-16

Distansträffar:
 • Gemensam träff för alla deltagare: 7.11 kl 9-11
 • Barnomsorgen: 8.11 kl 12:30-14:30
 • Åk 1-6: 18.11 kl 9-11
 • Åk 7-9: 19.11 kl 9-11
 • Gymnasiet: 18.11 kl 14-16
 • Medis & högskolan: 19.11 kl 14-16

Två videofilmer skapas för användning i kollegier.
Problemlösning – hösten 2024

Närstudiedagar:
 • Ledare: 10.12 kl 13-16
 • Personal: 11.12 kl 9-16

Distansträffar:
 • Gemensam träff för alla deltagare: 25.11 kl 9-11
 • Barnomsorgen: 27.11 kl 12:30-14:30
 • Åk 1-6: 27.11 kl 9-11
 • Åk 7-9: 28.11 kl 9-11
 • Gymnasiet: 28.11 kl 14-16
 • Medis & högskolan: 29.11 kl 9-11

Två videofilmer skapas för användning i kollegier.

 

Fortbildningen genomförs i samarbete mellan Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Ålands landskapsregering

Logo med texten Åbo Akademi Centret för livslångt lärande. Logo för Ålands landskapsregering

Uppdaterad 24.4.2024