Skriv här det du söker efter!

Välkommen med på en fortbildning som stöder implementeringen av Ålands nya IKT-strategi för undervisningssektorn 2023 – 2025.

 

Innehåll:

Modul 1

Information och datakunnighet

Omfattning: 1,5 närstudiedagar, 6 distansträffar och 2 videofilmer som du tar del av.

Tidpunkt:
Ledare: 31.1.2024 kl 12.00 -15.00
Personal: 1.2.2024 kl 9.00 – 16.00
Modul 2

Kommunikation och samarbete

Omfattning: 1 närstudiedag, 6 distansträffar och 2 videofilmer som du tar del av.

Tidpunkt:
Personal: 26.3.2024 kl 9.00 – 16.00
Modul 3

Skapa digitalt innehåll

Omfattning: 1,5 närstudiedagar, 6 distansträffar och 2 videofilmer som du tar del av.

Tidpunkt: meddelas senare.

Modul 4

Säkerhet

Omfattning: 1 närstudiedag, 6 distansträffar och 2 videofilmer som du tar del av.

Tidpunkt: meddelas senare.

Modul 5

Problemlösning

Omfattning: 1,5 närstudiedagar, 6 distansträffar och 2 videofilmer som du tar del av.

Tidpunkt: meddelas senare.

 

Fortbildningen genomförs i samarbete mellan Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Ålands landskapsregering

Logo med texten Åbo Akademi Centret för livslångt lärande. Logo för Ålands landskapsregering

Uppdaterad 2.11.2023