Skriv här det du söker efter!

En trygg lärmiljö

Säkerhetskulturen inom utbildningsväsendet har idag blivit allt mer i fokus. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt- och lärmiljö. Projektet En trygg lärmiljö fokuserar på säkerhet, trygghet och krisberedskap.

Inom projektet erbjuds en obligatorisk utbildningsdel (5 sp)som arrangeras på tre orter (Vasa, Helsingfors och Karleby). Därtill kommer du som deltagare att kunna välja bland sex valfria temamoduler (á 2 sp). Du avlägger som deltagare 7-15 sp.

Målgrupp: 

Personal inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisnineng, den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning samt fria bildningen.

Den obligatoriska modulen:

 • En trygg lärmiljö och krisberedskap (5 sp), närstudier

Utbildare i den obligatoriska modulen är Ancha Kjerulf, pedagog, krisarbetare och auktoriserad arbetshandledare samt Ronald Pått, säkerhetschef

 

Närstudietillfälle 1: Krisberedskap och förebyggande åtgärder

Utbildningens målsättning är att  stärka krisberedskap genom en ökad medvetenhet  hos skolpersonal gällande de riskfaktorer och möjliga krissituationer som kan hota säkerhet och trygghet inom skolsamfundet.

Att ge kunskap om sådana trygghetsskapande strukturer som i skol- och studiemiljön kan bidra till att öka trygghetskänslan och ett gott omhändertagande vid eventuella krissituationer för att hos personal, elever och studerande förebygga mental ohälsa och traumatisering.

Närstudietillfälle 2: Krishantering

Målsättningen är att ge deltagarna kunskap om bemötande av krisdrabbade personer, hantering av aktuella krissituationer, omedelbara och långsiktiga reaktioner på en svår händelse och deras inverkan på individer och skolsamfundets verksamhet.

Närstudietillfälle 3: Krispedagogiska metoder

Målsättningen är att stärka skolpersonalens yrkesmässiga självförtroende med avsikt att öka målmedvetenheten gällande betydelsen av kvalitativa pedagogiska insatser och metoder för att stöda barn och unga som drabbats av kris. Krispedagogiken visar på de möjligheter som finns i skol- och studiemiljö att åstadkomma goda terapeutiska effekter för de ungas inlärning trots en krävande och svår händelse som drabbat individ, grupp eller skolsamfund.

Närstudiedagarna i Vasa ordnas: 21.1, 23.3 och 7.9.2020

Närstudiedagar i Helsingfors: 28.1, 30.3 och 9.9.2020

Närstudiedagar i Karleby: 4.2.2020, 6.4.2020, 14.9.2020

 

Valfria moduler:

 • Förebyggande av rasism och radikalisering samt främjande av integration (2sp), webbaserad modul
 • De sociala orsakerna bakom skolproblem (2 sp), webbaserad modul
 • Data- och webbsäkerhet samt förebyggande av dataintrång (2 sp), webbaserad modul
 • Förebyggande av nätmobbning (2 sp), webbaserad modul
 • Elevvård eller barnskydd? Mångprofessionellt samarbete när oron väcks (2 sp), närstudier+webb
 • En trygg miljö inom småbarnspedagogiken (2 sp), närstudier+webb

Utbildare i de valfria modulerna är sakkunniga inom bl.a. säkerhet, trygga lärmiljöer, förebyggande av mobbning och radikalisering.

Tidpunkterna för övriga valfria moduler presenteras på webben under hösten 2019.

 

Kontakt:

Vasa: utbildningsplanerare Eva Åstrand, eva.astrand@abo.fi, tfn 050 476 1124

Hfors: kundchef Josefin Sjölind-Kohtamäki, josefin.sjolind-kohtamaki@helsinki.fi, tfn 050 347 3315

Karleby: planerare Anette Skog, anette.skog@chydenius.fi, tfn 040 7476 378

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan:

Öppnas under hösten 2019, mera info kommer på webben under hösten.

Målsättning:

En trygg lärmiljö strävar till att öka kunskapen, färdigheterna och kompetensen hos personalen inom utbildningssektorn när det gäller säkerhet, trygghet och krisberedskap. Inom dessa områden kommer i att fokusera på följande:

 • uppbyggnaden av en säkerhetskultur
 • användningen av verktyg för säkerhetsplanering och ledarskap
 • främjande av yrkesövergripande samarbete
 • användningen av effektiva metoder vid en systematisk utveckling av säkerhetskulturen vid deltagarnas egna läroanstalter.

Uppdaterad 19.8.2019