Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetet testar digital tidsbokning för vägledningssamtal

Öppna universitetet testar digital tidsbokning för vägledningssamtal

Projektet PODI uppkom som en del av EU:s svar på Covid-19-pandemin. Målet är att utveckla det digitala kunnandet och digitalisera vägledningsprocesser.

Under höstterminen 2022 testar Öppna universitetet i pilotform digital tidsbokning för vägledningssamtal. Redan länge har man satsat på att utveckla studievägledningen, dels för studerande inom Öpulederna, för personer inom livslångt och kontinuerligt lärande i allmänhet, och dels för kursdeltagare som har behov av individuella arrangemang för att göra studierna tillgängliga.

Piloten genomförs inom projektet PODI – Stigar och tjänster för digital vägledning och kontinuerligt lärande. Projektet har som övergripande mål att utveckla och digitalisera vägledningsprocesser och -metoder och att utveckla det digitala kunnandet. Att utveckla vägledningen utifrån service design-konceptet och digitala lösningar är en viktig målsättning för Öppna universitetet inom projektet.

– Vi är mycket nöjda över att nu kunna erbjuda våra målgrupper möjligheten att digitalt boka in sig för vägledningssamtal, säger Rebecca Karlsson, som är en av utbildningsplanerarna som ansvarar för piloten.

Tillsammans med utbildningsplanerare Carina Gräsbeck jobbar hon inom PODI-projektet i det arbetspaket som berör studerande, vägledning för studerande och studerandes digitala kompetenser.

Tidsbokningen hittas via Öppna unviersitetets webbplats, på en sida där man också samlar information som den studerande kan ha stöd av i studierna. Sidan är publicerad men utvecklas och kompletteras kontinuerligt.

Projektet PODI finansieras som en del av Europeiska unionens svar på Covid-19-pandemin.

Projektet koordineras vid Åbo yrkeshögskola (Turku AMK) och övriga projektparter utöver Öppna universitetet/CLL är Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (Novida), Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko), Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Åbo stad (Åbo yrkesinstitut) och Åbo universitet.

Logo med EU-flaggan som har blå bakgrund och en ring med stjärnor. Texten Europeiska unionen, Europeiska socialfonden.

Hävkraft från EU-logo