Skriv här det du söker efter!

Öbor går på kurs om bobarhet

Öbor går på kurs om bobarhet

34 deltagare från 12 europeiska öar deltar i kursen om bobarhet, habitability, som arrangeras av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Kursen inleddes i början av april, då föreläste bland annat professor Godfrey Baldacchino från universitetet i Malta, en av världens främsta experter på ösamhällen.

Bobarhet är ett nytt koncept som tagits fram i hållbarhetsarbetet på Kökar, Åland. På Kökar har man gjort en bobarhetsanalys. Man talar om bobarhet istället för hållbarhet – att vara bobar, det vill säga att det finns jobb, bostäder, skola, färjor, osv – är förutsättningen för ett hållbart samhälle som kan ta hand om sina människor, sköta sin natur och vårda det omgivande havet.

 

Det finns ett växande intresse för konceptet bobarhet, vilket är en av orsakerna till att kursen ordnas.

– Bobarhet är mycket nära besläktat med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030. Men där hållbarhetsmålen kan kännas globala och lite abstrakta, tar bobahetskonceptet ner frågorna på en mycket lokal nivå, där man lättare kan se sin egen pusselbit. Ösamhällen är med sina tydliga gränser och låga befolkningsantal mycket tacksamma att testa nya idéer på, säger Pia Prost, en av kursarrangörerna vid Skärgårdsinstitutet.

Intresset för kursen har varit stort, vilket enligt Prost visar att många små ösamhällen i Europa kämpar för att vara bobara och hållbara. Nästan alla har en sjunkande befolkning, samtidigt som det finns brist på billiga bostäder för året om-bruk. De lågt liggande öarna är också bland de första att drabbas av ett oförutsägbart klimat.

–  De flesta av kursdeltagarna har lång erfarenhet av utvecklingsarbete, det är mycket inspirerande att se hur erfarenhetsutbytet deltagarna emellan ger upphov till nya idéer. Den inledande analys av sin ö som alla deltagare gjort kommer de också att ha nytta av långt efter att kursen tagit slut, säger Prost.

Ett kollage med porträtt av Kökarbor.
På Kökar har man gjort en bobarhetsanalys. Över hälften av kökarborna deltog i arbetet.

Christian Plejel från Kökar ansvarar för kursen, vars mål är att är att deltagarna ska kunna göra egna bobarhetanalyser av sina öar. En av de stora utmaningarna som öar har är att skapa en infrastruktur som fungerar både sommar och vinter. Många öar har få invånare på vintern men på sommaren mångdubblas antalet personer som utnyttjar infrastrukturen – en utmaning för till exempel mobilnät, hälsovård, avlopp och annan service. Utmaningen är välkommen men måste lösas.

I kursen deltar bland annat personer från Nämdö skärgård utanför Stockholm. Man har beviljats finansiering för att göra en så kallad omlandsanalys för Nämdöskärgården och metoden motsvarar konceptet bobarhet. Begreppet omland beskriver det som finns runtomkring en stad. I Nämdö skärgårds omlandsanalys vill man, tillsammans med myndigheter och öbor utreda förutsättningarna för en nationalpark. Nationalparken behöver i så fall ett omland, något som folk utgår från, någonstans att åka båt ifrån, hyra kajak, få mat, möta en guide. Det här är både en chans och en utmaning. Det är en balansgång att utveckla till exempel besöksnäringen och samtidigt bevara naturen, lugnet och människors tillgång till området.

– En nationalpark är ett område med högt skyddsvärde. Man begränsar människornas tillgång till naturen. Det blir kanske svårare att vistas där för de som bor där. Man kanske inte får fiska eller skjuta av skarv eller något annat. Blir det en inskränkning för skärgårdsborna, säger Christian Pleijel.

Bobarhetskursen som arrangeras för första gången har samlat deltagare från Medelhavet, Atlanten och Östersjön. Det betyder väldigt olika öar, med de flesta tampas ändå med samma eller liknande utmaningar.

– Engagemanget för kursen, både sett till intresset hos deltagarna och gästföreläsarna, visar att detta är ett område i ropet just nu. Denna omgång av bobarhetskursen är en pilot och vi hoppas kunna ordna den igen. Möjligheterna att upprepa kursen är goda, säger Cecilia Lundberg, som också hör till kursarrangörerna vid Skärgårdsinstitutet.

 

Kursen beskyddas av EU-parlamentariker Tonino Picula, ordförande för Europaparlamentets intergrupp för hav, floder, öar och kustområden (SEArica). Picula hör också till en av kursens gästföreläsare.

Kursen arrangeras av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, som är en del av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Kursen möjliggörs tack vare finansiering från Nordiska skärgårdssamarbetet, Skärgårdsdelegationen vid Jord- och skogsbruksministeriet, Tonino Picula och hans stab, samt genom deltagaravgifter.

Christian Plejel skrev i senaste Tidskriften Skärgård om bobarhet i artikeln Hur bobar är din ö?.

Mera om bobarhetskursen, habitability (på engelska).

 


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 2/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida