Skriv här det du söker efter!

Projektet FFFF fortbildar inom vård och IT

Projektet FFFF fortbildar inom vård och IT

En ny samarbetsmodell mellan personal inom IT och social- och hälsovårdssektorerna ska tas fram inom det nystartade projektet FFFF. De fyra F:en står för ”flexibla, flerspråkiga, fördjupande och fortbildande studier i en mångkulturell digital värld”, och syftet är att utveckla det kontinuerliga lärandet.

I projektet planeras, utvecklas och piloteras den nya samarbets- och verksamhetsmodellen, som ger möjlighet för personal inom IT samt social- och hälsovårdssektorerna (SOTE) att utveckla sin kompetens att svara mot nya krav som härstammar från nya serviceformer och arbetssätt, digitalisering, flerspråkighet och andra samhälleliga och teknologiska förändringar.

Den 16 januari 2020 inleds vid Åbo Akademi i Vasa två kurser som i första hand riktar sig till personal, planerare och ledare inom vården som leder språkutvecklingen på arbetsplatsen. Kurserna ingår i utbildningsmodulen Språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete som är en del av är en del av projektet FFFF. Kurserna, à 5 sp, ordnas vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och lyfter upp flerspråkighet både ur ett samhällsperspektiv och på individnivå.

Läs mera om kurserna och anmäl dig senast 16.12 på adressen: https://www.abo.fi/nyheter/ffff-fortbildar-inom-vard-och-it/

Projektet FFFF är en del av universitetens strategifinansiering för utveckling av kontinuerligt lärande, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Åbo Akademis professor i vårdvetenskap, Lisbeth Fagerström, berättar om varför det är viktigt att satsa på kontinuerligt lärande inom social- och hälsovårdssektorn och om framtidens behov av vård och omsorg:

https://youtu.be/9nI2je_kD1Y

Projektet FFFF:s webbplats finns på adressen: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/social-och-halsovard/ffff-kontinuerligt-larande/

 

Uppdaterad 11.12.2019