Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetet har i november utsett årets vuxenstuderande, Lotta Wennqvist

Lotta Wennqvist

Lotta har varit en målmedveten och flitig vuxenstuderande som avlagt studiepoäng med målet att erhålla studieplats för att avlägga examen inom socialvetenskaper.

Lotta har på basen av sina studier vid öppna universitetet, via öpu-leden, antagits till Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Vi gratulerar och önskar lycka till med fortsatta studier!

Uppdaterad 11.12.2018