Skriv här det du söker efter!

Projekt Urkrater sammanfattar 520 miljoner år i berättelser

Projekt Urkrater sammanfattar 520 miljoner år i berättelser

Utställningsverksamheten vid Meteoria Söderfjärden utvecklas för att höja intresset hos skolor och inom hållbar turism.

En smäll för ungefär 520 miljoner år sedan kom att få långtgående konsekvenser för flora, fauna, jordbruk och turism i Vasatrakten. En meteorit kolliderade med jorden och universums urkraft formade Söderfjärden – en krater med en diameter på cirka sex kilometer – som är belägen cirka tio kilometer från Vasa centrum. Ofta ligger nedslagskratrar helt eller delvis under vatten men tack vare landhöjning och dikning är Söderfjärden idag odlingsmark, vilket gör kratern särskilt speciell.

Ungefär 10 000 personer per år besöker Meteoria Söderfjärden, ett besökscenter där man får lära sig om områdets unika historia. Söderfjärden bjuder också på naturupplevelser – den platta kratern har blivit den viktigaste mat- och rastplatsen för tranorna i Finland. På höstarna samlas tusentals tranor på Söderfjärden och i skymningen kan man se mäktiga tranplogar flyga ut i skärgården, för att återvända följande morgon.

Besökscentret Meteoria Söderfjärden ligger mitt i kratern. Foto: Magnus Sundelin

Besökscentret Meteoria Söderfjärden ägs av Sundom bygdeförening, där Matts Andersén är ordförande i sektionen som handhar centret.

– Meteorians verksamhet står på fyra ben: kratern, jordbruket, tranorna och energitekniken. Genom besökscentret vill vi öka förståelsen och kunnandet om dessa, säger Andersén.

Besökscentret producerar sin egen el med sol- och vindkraft och i den så kallade energikällaren presenteras tekniken. Det finns alltså mycket att uppleva och lära sig vid Meteorian.

I september 2020 inleddes LEADER-projektet Urkrater som har som mål att utveckla särskilt den pedagogiska aspekten av utställningarna i Meteorian.

– Det är särskilt innehållet riktat till skolor som vi vill bredda och fördjupa, även om vi förstås vill ge alla besökare större behållning av utställningarna. Besökaren ska genom berättelser kunna få en helhetsbild över områdets naturvärde och historia, säger Andersén.

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi är projektägare för Urkrater med Sundom bygdeförening som projektpartner. Anna Sundback har nyligen anställts som projektledare för projektet som pågår 1.9.2020– 30.6.2022.

– Mycket av materialet som redan finns väntar på sin berättelse. Jag hoppas också kunna öka interaktiviteten, så att besökaren själv får prova på och vara med och göra, det är särskilt viktigt för barn, säger Sundback.

Hon påpekar att läget och naturvärdena medför en del intressanta utmaningar.

– Meteorian är helt off grid, det vill säga inte kopplat till elnätet, utan producerar sin el själv. Det betyder att man inte hur som helst kan ta i bruk surfplattor eller datorer som en del av utställningen, utan måste noga överväga varje stöpsel man pluggar i, säger Sundback.

Sundom bygdeförening är en ideell förening med stor och stark talkokraft och med många samarbetsparter, till exempel vad gäller energiproduktionen för Meteorian samarbetar föreningen med Yrkeshögskolan Novia. Också i projektet Urkrater görs gränsöverskridande satsningar på samarbete och kunskapsbyte med universitet, forskningsinstitutioner och vetenskapscentra främst över Kvarken men också till övriga Norden och Baltikum.

Projektet har inte som primärt mål att öka Meteorians besökarantal, utan istället att höja kvaliteten på en redan bra utställningsverksamhet. Andersén säger att projektet ska jobba klimatsmart och enligt principerna för hållbar utveckling.

– Det är odlingsmark runt om hela Meteorian, så vi ska inte belasta miljön med ökad biltrafik, till exempel, men det finns utvecklingspotential med tanke på dem som rör sig med cykel eller gående. Meteorian ligger på en passlig cykelfärd från Vasa centrum. Dessutom vill vi än bättre nå ut till skolor, både svenska och finska, säger Andersén.

Vad tycker du är det häftigaste med Meterorian och Söderfjärden?

– Att det är så platt! När man står mitt i kratern slås man av att ett så stort område är så platt och så öppet, fast man är i platta Österbotten känns det speciellt. Och att man faktiskt kan se att det är en krater, kanterna är inte söndergrävda, säger Sundback.

– Tiden, och det som hänt med området under den här nästan ogripbart långa tiden, att meteoritnedslaget skedde på en helt annan plats, inte alls här utan på södra halvklotet och sedan har den fennoskandiska urbergsplattan långsamt vandrat hit och gett oss det här, säger Andersén.

En flygbild över platta Söderfjärden.

 

Fakta: Projekt Urkrater – utveckling av besökscentret Meteoria Söderfjärden för 2020-talet

Projekttid: 1.9.2020–30.6.2022.

Finansiärer:

  • Leader Aktion Österbotten
  • Svenska kulturfonden
  • Svenska Tekniska vetenskapsakademin
  • Sundom byggdeförening – Meteroriasektionen

Projektägare: Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande.

Övrig projektpart: Sundom Bygdeförening.

Budget: 101 000 euro.

Samarbetsparter: Curiosum Umeå, Umeå universitet och Tartu universitet

Meteorians webbplats.
Mer om projektet.

 

Text: Mia Henriksson
Bilder: Meteorian: Matts Andersén och Magnus Sundelin

Uppdaterad 21.9.2020