Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetet vid ÅA erbjuder digert kursutbud på distans

Öppna universitetet vid ÅA erbjuder digert kursutbud på distans

Öppna universitetet vid Åbo Akademi (Öpu) erbjuder ett mångsidigt utbud på närmare 300 kurser under läsåret 2020–2021.

Vilken är relationen mellan kultur och ideologi, identitet och samhälle? Kursen Culture, Media and Society, som erbjuds vid Öppna universitetet i höst, utforskar frågan och analyserar kultur ur ett sociologiskt perspektiv, ur flera synvinklar. Fokus ligger på hur medierna formar vår uppfattning om oss själva, olika sociala frågor, och den bredare kontext där vi lever. Kursen inleds 26.10.

Andra intressanta plock ur Öppna universitetets kurskatalog är bland annat en helhet bestående av sex kurser i hållbar utveckling, med teman som social hållbarhet, vardagens kemikalier, samt hållbar och cirkulär ekonomi. Dessutom erbjuds fem kurser i farmaci, ett redan populärt ämne som väntas öka i popularitet efter att Åbo Akademi beviljats rätten att utbilda provisorer och erbjuda utbildning som leder ända till farmacie licentiat- och farmacie doktorsexamen.

Öpu erbjuder också ett brett utbud av kurser i psykologi, krispsykologi, utvecklingspsykologi, samt idrottspsykologi.

Så gott som alla Öpukurser läsåret 2020–2021 erbjuds som nätkurser. Utbildningschef Majlen Saarinen vid Öppna universitetet säger att satsningen på nätkurser dels görs på grund av rådande pandemiläge, dels för att få en mer jämlik geografisk spridning på kursutbudet.

– Vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi har vi över tjugo års erfarenhet av att erbjuda nätkurser. Under coronavåren och inför det nya läsåret har vi breddat utbudet ytterligare. På det här sättet har fler möjlighet att delta då ingen fysisk närvaro i Åbo eller Vasa krävs, säger Saarinen.

Kurserna som erbjuds på distans underlättar också för dem som vill ansöka om en studieplats till Åbo Akademi via Öppna universitetsleden (Öpuleden). Öpuleden är en alternativ form av antagning där man läser universitetskurser utan att vara inskriven och kan sedan med de avklarade kurserna ansöka om studieplats för examensstudier vid Åbo Akademi. Om man kommer in får man kurserna till godo inom sin examen.

– Öpuleden som alternativ till att ansöka om studieplats har funnits en längre tid, men har utvecklats inom ett nationellt projekt under de senaste två åren. Numera kan vi erbjuda nya Öpuleder till 13 av Åbo Akademis utbildningslinjer. Genom att kursutbudet är mestadels på distans, kan man till exempel vänta med att flytta till studieorten för examensstudier, säger Saarinen.

Anmälan till höstens Öpukurser öppnade i mitten av augusti, deadline för att anmäla sig är beroende av när kursen startar. Öppna universitetets kurser är öppna för alla intresserade – man behöver inte vara inskriven vid universitetet för att avlägga dem. Avgiften är 50 euro/termin. För dem som avlägger kurser via någon av Öpus samarbetsparter kan en avgift tillkomma.

Öpus samarbetsparter är Borgå folkakademi, Borgå medborgarinstitut, Folkhälsan utbildning Norrvalla, Hangö sommaruniversitet, Helsingfors stads svenska arbetarinstitut, Högskolan på Åland/Öppna högskolan, Kristinestads medborgarinstitut, Lovisa svenska medborgarinstitut, Närpes vuxeninstitut, Pedersöre medborgarinstitut, Sibbo institut, Vasa sommaruniversitet, Vasa sommaruniversitet i Jakobstad samt Västra Nylands folkhögskola.

Öppna universitetets kurskatalog.
Direktlänk för att anmäla sig till kurs.

Mera information om Öppna universitetet.
Mera information om Öpuleden.

Uppdaterad 21.9.2020