Skriv här det du söker efter!

Tidskriften Skärgård digitaliseras

Tidskriften Skärgård digitaliseras

Tidskriften Skärgård inleder under år 2020 en digitaliseringsprocess. Digitaliseringen görs för att ta vara på material som producerats för tidskriften under de mer än 42 år som den utkommit.

Skärgård kommer att arkiveras i pdf-format från och med 2013 framåt i publikationsarkivtjänsten Doria som upprätthålls av Nationalbiblioteket. Doria är en tjänst där flera högskolor och andra organisationer publicerar digitalt material av olika slag, till exempel största delen av Åbo Akademis doktorsavhandlingar publiceras där. Arkivet i Doria kommer att kunna nås via Skärgårds webbplats så snart digitaliseringen har inletts. Numren publiceras i pdf-version i Doria ett år efter att de utkommit.

Utöver pdf-arkivet kommer utvalda artiklar från de senaste årgångarna att publiceras på nätet. Det arbetet har redan inletts. Du hittar artiklarna på följande adress: https://www.abo.fi/skargard-artiklar-och-arkiv/. Samma artiklar möter du småningom också på Skärgårds Facebooksida. Du följer väl Skärgård på Facebook? Klicka här för att komma till Facebooksidan.

Trots digitaliseringen fortsätter tidskriften att utkomma i fysiskt format, precis som tidigare, med fyra temanummer per år. Tidskriften är ett vackert samlarobjekt, och det mesta i innehållet står sig väl över tid – eller kanske det till och med blir bättre med tiden.

Bilden visar Hällgrunds fyr.
Hällgrunds fyr. Foto: Pia Prost.

Nästa nummer av tidskriften Skärgård utkommer den 5 juni. Då är temat fyrar och navigering. Vi får läsa om signaleldar och jungfrudanser, om lotsning, astronomisk navigering enligt stjärnorna och om några olika fyrar. Märkets fyr är Finlands västligaste punkt. Här kan du bada bastu i Finland och ta ett dopp i Sverige, för gränsen mellan de två länderna går rakt igenom den lilla ön. Pärlan i södra Kvarken är möjlig att besöka under sommarhalvåret. Skärgård ger fler tips för utflyktsmål i hemlandet, i sommarnumret publiceras en lista på fyrar som är någorlunda möjliga att nå och landstiga på. Planera gärna nästa resa till en fyr och pricka av på listan när besöket är gjort.

Tidskriften Skärgård utges av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, som är placerat vid Centret för livslångt lärande. Finansiärer för tidskriften är Svenska litteratursällskapet i Finland, Konstsamfundet, William Thurings stiftelse, samt Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond.

Information om hur du kan prenumerera på Skärgård finns på webbsidan www.skargard.fi. Skärgårds sommarnummer säljs också i lösnummer på flera olika platser runt om i skärgården.

Text: Mia Henriksson

Uppdaterad 8.5.2020