Skriv här det du söker efter!

Fortbildning stärker elevers, kollegors och ditt eget välbefinnande

Fortbildning stärker elevers, kollegors och ditt eget välbefinnande

Fortbildningen ”Styrka, glädje och medkänsla” handlar om att mångsidigt stärka elevers, kollegors och ditt eget välbefinnandet genom aktuell forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi i skola och utbildning.

Åse Fagerlund och Erika Fogelberg reflekterar här kring positiv psykologi i undervisningen. De har jämfört grupper i årskurs 5 som jobbar systematiskt en gång i veckan med välbefinnande, med grupper som inte gör det. Hos de elever som jobbar med välbefinnandet ökar de positiva känslorna, depressionssymptomen minskar och rent fysiologiskt har man konstaterat att stressnivåerna minskar.

https://youtu.be/wc_z_mziMnI

Fortbildningen ”Styrka, glädje och medkänsla” arrangeras av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Läs mera här. https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/styrka-gladje-och-medkansla/

Uppdaterad 30.4.2019