Skriv här det du söker efter!

CLL och Öppna universitetet firar ÅA-100

Öppna universitetet presenterar en serie med månatliga blogginlägg. I januari berättade vi om hur allt började och i februari lyfte vi fram sommaruniversiteten. I mars (v. 12) kommer vi att presentera våra studerande!

I Åbo håller hela Akademin öppet hus 21.4

Arken, Fabriksgatan 2!

Centret för livslångt lärande presenterar bl. a.  det spännande projektet St Olav Waterway och tidskriften Skärgård, du kan pröva på olika online fortbildningskurser eller lära dig spela paff-gitarr och låta dig  underhållas av kemitrolleri.

Centret för språk och kommunikation
Vad är språkundervisning idag? Hur används IT i språkundervisning?
Finns det riktig svenska?  Vilken glädje har ÅA-alumner haft av sina språkstudier?
Kom och bekanta dig med språkcentrets utbud av kurser och få svar på de här och andra frågor.

Hela jubileumsårets program

Uppdaterad 19.3.2018