Skriv här det du söker efter!

Maximera möjligheterna genom karriärvägledning

Maximera möjligheterna genom karriärvägledning

Hur kan karriärvägledning maximera möjligheterna för individer, grupper, samhällen, utbildning och ekonomier? Det här var övergripande temat för den internationella IAEVG-konferensen som ordnades online från Riga den 19–21 oktober 2021.

IAEVG står för International Association for Educational and Vocational Guidance.

Cilla Nyman och Camilla Stenbäck från TESSU2-projektet vid Centret för livslångt lärande deltog i konferensen. Här kan du läsa deras tankar kring konferensen: Hälsningar från IAEVG 2020/2021 i bloggen Monialaisesti oppien ja ohjaten.

Projeket TESSU2 hjälper med att utveckla interprofessionella samarbets- och handlednings- och ledarskapskompetenser inom Navigatorn. Det nationella nätverket av Navigatorer är servicepunkter som erbjuder personer under 30 år information, rådgivning och vägledning i frågor som gäller sysselsättning, utbildning, livskompetens och välbefinnande.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 4/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida