Skriv här det du söker efter!

Mobila laboratorier

Mobila laboratorier

LUMA-center Åbo Akademi och Lounais-Suomen LUMA-keskus lånar ut tre olika mobila laboratorier till skolor med följande teman:

  1. Från skogen till mikroskopet
  2. Vattenkvalitet
  3. Mät mig!

Utrustningen och materialet lämpar sig för årskurs 7-9 i grundskolan, men kan användas anpassat även av de lägre klasserna i grundskolan samt i gymnasiet.

Bokningskalendern samt skriftligt material med delvis översättning till svenska finns på Lounais-Suomen LUMA-keskus sidor.

Kontakta skolresurs(a)abo.fi eller direkt Olli Lintu (på finska) på adressen otmlin(a)utu.fi när du vill låna utrustning till din skola.

Vi sänder utrustningen till skolor på begäran!

 

Bild av Helen Cooper.

Uppdaterad 6.10.2021