Skriv här det du söker efter!

Mobila laboratorier

Mobila laboratorier

LUMA-center Åbo Akademi och Lounais-Suomen LUMA-keskus lånar ut tre olika mobila laboratorier till skolor med följande teman:

  1. Från skogen till mikroskopet
  2. Vattenkvalitet
  3. Mät mig!

Utrustningen och materialet lämpar sig för årskurs 7-9 i grundskolan, men kan användas anpassat även av de lägre klasserna i grundskolan samt i gymnasiet.

Bokningskalendern samt skriftligt material med delvis översättning till svenska finns på Lounais-Suomen LUMA-keskus sidor.

 

Bild av Helen Cooper.

Uppdaterad 25.1.2024