Skriv här det du söker efter!

Skolnedläggningar diskuterades på skärgårdsträff i Oravi

Skolnedläggningar diskuterades på skärgårdsträff i Oravi

BILDER: Mia Henriksson

Cirka 35 ö- och sjöbor samlades i Oravi 10–12.9.2023 för att bygga nätverk för bosatta i landets skärgårds- och vattenområden, samt för att lära sig mera om bobarhet.

Kring Saimen är det få som identifierar sig som skärgårdsbor, men utmaningarna och styrkorna är desamma som i andra finländska skärgårds- och vattenområden. Likheterna förenade, när cirka 35 ö- och sjöinvånare den 10–12 september träffades i Oravi för att sätta grunden för ett nytt skärgårdsnätverk och för att lära sig mer om bobarhetskonceptet.

 

Workshoppen som ordnades i Oravi var projektets sjunde och denna gång var temat offentliga tjänster. I Juvola skola, som hotas av nedläggning, fick gruppen träffa både elever och lärare. Diskussionen bland öborna gick het om hur kommunen ens kunde tänka sig att ta ett så kortsiktigt beslut att lägga ner skolan. Studier visar att skolstängningar sällan – om någonsin – sparar pengar.

– Hitis-Rosala skola har fem elever och elevprognosen är osäker, men Kimitoöns kommun talar inte om att lägga ner den, utan försöker istället satsa på olika åtgärder för att få nya invånare och fler elever till öarna. Jämfört med vår skola är Juvola skola en stor skola, sa Anita Österberg som bor i Hitis.

På besök i Juvola skola.

 

Enonkoski är en av de åtta kommuner som definieras som skärgårdskommun i skärgårdslagen och får därmed ett statligt skärgårdstillägg. Kommundirektör Minna Laurio deltog i programmet som ordnades i måndags.

– Generellt stöder jag nätverkande, att lära av varandras goda erfarenheter. Det här har varit en fantastisk och givande dag på alla sätt! Jag hoppas verkligen att detta nätverksarbete kommer att fortsätta. Skärgårdsområdena är heterogena, men vi pratar om samma saker och vi har mycket gemensamt, säger Laurio.

I byahuset Päiväkumpu presenterades resultaten för Sibbos bobarhetsanalys.

Laurio var också intresserad av bobarhetsanalysen som metod. Verktyget har utvecklats för att användas på små ösamhällen, men det finns planer på att vidareutveckla det för att passa även på landsbygden.

– I så fall skulle jag absolut vara intresserad av att använda det, för att få ny information om kommunen och hitta nya utvecklingsmål.

Deltagarna i Oraviträffen kom från Karlö, Björköby, Eskilsö, Nådendal, Merimasku, Velkua, Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu, Hitis, Västanfjärd, Barösund, Pellinge, Nyslott, Sulkava, Enonkoski, Kokonsaari, Sääminginsalo och Oravi, samt Kökar på Åland och Nämdö och Möja i Stockholms skärgård.

På besök hos fiskaren Janne Herranen.

 

Skärgårdsborna på hemväg.

 

Slutseminariet för temanätverket arragneras i Åbo 4–5.12.2023 under namnet Finlands skärgårdsting, som har temat välmående människor. Till Finlands skärgårdsting välkomnas alla skärgårdsbor och personer intresserade av skärgårdsfrågor.

För mera information och anmälningar: abo.fi/bobarhet.