Skriv här det du söker efter!

Framtidsinriktat kontinuerligt lärande för social- och hälsovårdssektorn

Framtidsinriktat kontinuerligt lärande för social- och hälsovårdssektorn

Efterfrågan på digitala färdigheter inom social- och hälsovårdsbranschen är stor, men utbudet ännu bristande. Fortbildningsprojektet Professional Digital Leadership har pågått sedan 2022 och riktat sig till ledare och sakkunniga för att främja en djupare förståelse för digitalt ledarskap. Med avslutandet av den tredje och näst sista kursen har deltagarna avlagt över 340 studiepoäng.  

Fortbildningen är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi (koordinator), Svenska handelshögskolan och Yrkeshögskolan Novia. Det är ett av de första projekten som finansierats av Skols (Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning), där man kunnat erbjuda avgiftsfri kompetensutveckling för arbetslivet via särskild finansiering. Fortbildningshelheten är mål- och behovsanpassad för att möta konkreta verksamhetsutmaningar.

Vid innehållsutvecklingen uppmärksammades bland annat den utredning som Skols gjort kring utmaningar inom social- och hälsovårdssektorn (SOTE), och där särskilda kompetensutvecklingsbehov identifierats gällande teknologiska lösningar, arbetsvälmående, ledarskap och organisationsutveckling (Valtakunnalliset osaamiskapeikot – ennakointituloksia ja tilannekuva vuodelle 2022). Baserat på utredningens resultat valde man i fortbildningen att betona ledarskapets betydelse i den digitala verksamhetsutvecklingen samt att utveckla experternas och ledarnas kompetenser i förmågan att leda implementeringen av digitala tjänster och på så sätt förbättra organisationers digitala kapacitet.

Bra informativ kurs om digitalt ledarskap och den gav bra verktyg om förbättringar som kan implementeras i arbetet.”

Bra med input från företagsvärlden och att lyfta det multiprofessionella i att jobba med digitala förändringar. Kursen gav bra tips på var man kan hitta samarbetspartners att ta med i utvecklingen. Ett enbart social-och hälsovårdperspektiv kan ibland bli för snävt, att man jobbar med andra professioner i nära samarbete ger mervärde.
– Citat från deltagare i Professional Digital Leadership-fortbildningen. 

Satu Laitila, projektchef vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL), berättar att fortbildningen främst har riktat sig till personer med expert- och ledarskapsroller inom SOTE-sektorn i Svenskfinland. Kurserna har strukturerats upp i mindre studieenheter för att möjliggöra en smidigare och mer flexibel studietakt som är anpassad till deltagarnas arbetsliv. 

– Vi ville pilotera ett nytt kursupplägg pedagogiskt och studiemässigt och bygga upp kurserna i mindre mikromeriter. Ett upplägg som uppskattats av både deltagarna och de kursansvariga lärarna som samarbetat i genomförandet av varje kurs, säger Laitila.  

Laitila tillägger att arbetet kring mikromeriter på nationellt plan precis resulterat i ett utkast till referensram för mikromeriter, som nu ska piloteras av Skols. Det finns en klar förväntning om att mikromeriter ska kunna erbjuda ett flexibelt och smidigt sätt att utveckla kompetenser hos individer och arbetsliv. 

Annika Wentjärvi och Satu Laitila på scen.
Annika Wentjärvi, forskningsledare, Yrkeshögskolan Novia till vänster och till höger Satu Laitila, projektchef vid Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi.

Lärare från samtliga samarbetsorganisationer har fungerat som utbildare och bidragit med sin specialkompetens till fortbildningen. Utöver det har flertalet experter från arbetslivet medverkat för att stöda deltagarna i ett verksamhetsnära utvecklingsarbete på olika nivåer. Genom detta samarbete har projektgruppen upptäckt många fördelar vid förberedning och utförande av fortbildningen, för både deltagarna och projektparternas institutioner, som representerar olika kompetensområden. Annika Wentjärvi, forskningsledare vid Yrkeshögskolan Novia är med i projektgruppen och hon menar att tack vare samarbetet, har projektet kunnat erbjuda en unik fortbildning enligt arbetslivets kompetensbehov.  

– Projektparternas olika styrkor och fokus har via projektet kommit till deltagarnas förfogande genom ett flexibelt digitalt format på fortbildningen, säger Wentjärvi.


Ann-Sofie Silvennoinen, projektledare i Hälsovetenskaper vid Åbo Akademi och ansvarig lärare i fortbildningen, har lång erfarenhet som ledare inom SOTE-sektorn. Hon rekommenderar fortbildningen varmt och påpekar att för den som är intresserad av att delta, finns det nu en möjlighet att anmäla sig till den fjärde och sista kursen Hållbar verksamhetsutveckling i en digital arbetsmiljö. Kursen kommer att äga rum under början av hösten 2024. Innehållet i kursen kommer bland annat tangera hållbar verksamhetsutveckling i en digital arbetsmiljö, kommunikation, självledarskap och HRM (Human Resource Management).  

Ann-Sofie Silvennoinen personalbild
Ann-Sofie Silvennoinen, projektledare, Hälsovetenskaper, Åbo Akademi

 

 

— Vi är också angelägna om att främja samverkan och dela med oss av bästa praxis. Deltagarnas insikter och erfarenheter är viktiga för att berika kursen och främja ett dynamiskt lärande, säger Silvennoinen. 

 

 

 

 

 

Om du är intresserad av att gå fortbildningen, kan du anmälan dig via formuläret: crm.abo.fi/Events/2075/Apply. Fortbildningen är gratis eftersom den finansierats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF). Vid frågor kan du kontakta Ann-Sofie Silvennoinen eller Satu Laitila

Läs mer om projektet här på deras webbplats.