Skriv här det du söker efter!

Författare och ölitteratur i årets sista Skärgård

Författare och ölitteratur i årets sista Skärgård

Otaliga böcker och dikter handlar om eller är inspirerade av skärgården. Tidskriften Skärgårds senaste nummer har temat litteratur. Foto: Daniel Strömborg

Pärmen till tidskriften Skärgårds nummer 4/2021. Texten Författare och ölitteratur.
Tidskriften Skärgård 4/2021.

Skärgården och havet har alla tider inspirerat författare. Varje år föds ny litteratur som skrivits någonstans ute vid havsbandet eller som handlar om livet i skärgården, förr eller nu.

Ett av de mest kända exemplen är Tove Jansson – klippor, hav och skärgård är återkommande i hennes konstnärskap. Forskare har rentav liknat hela Tove Janssons konstnärskap med havet och menar att det oceaniska draget finns genomgående i hennes produktion.

Tidskriften Skärgård 4/2021, som utkom första veckan i december, har litteratur som tema och där berättar litteraturvetaren Mia Österlund från Åbo Akademi om Toves relation till Klovharun i Pellinge skärgård och om Österlunds besök där, ett besök som kryddades av president Tarja Halonens några speciella infall.

Sjömanshustrur – eller som man i sången kallar dem ”sjömansgossens lilla, lilla vän” – är temat för Karin Erlandssons senaste bok ”Hem”. Boken är en berättelse om tio kvinnor under tio tidsepoker i den åländska historien. Erlandsson berättar i Tidskriften Skärgård att hon hade tänkt skriva om sjömännen men kom på andra tankar. Hon lade helt om, vände mot hemviken och skrev en bok om de som stannade hemma. Kvinnorna som varit själva förutsättningen för att männen skulle ha sina äventyr till sjöss – som Erlandsson uttrycker det ”Få kvinnor har hunnit stå sörjande på strand, så som i sången. Inget samhälle har haft råd med arbetskraft som stelnat i saknad, det har funnits hö att bärga, ungar att snyta och kor att mjölka”.

De finlandssvenska litteraturföreningarna har bidragit till Skärgård 4/2021 med att välja ut dikter som publiceras i detta nummer. Kustens diktskatt är enorm. Litteraturföreningarna har också flera intressanta projekt på gång, till exempel projektet Författarnas Åboland placerar ett urval av de många fiktiva berättelserna förlagda till Åbolands skärgård på kartan. Via webbsidan litteraturstigen.fi kan den som vill gå in och lyssna på ljudinspelningar ur nästan 40 romaner i vilka handlingen utspelar sig någonstans i Åboland.

Svenska Österbottens litteraturförening i sin tur ger ut den fjärde och sista antologin i serien Vertikal, denna gång med titeln ”Kvarken i ord och bild” och med världsarvet Kvarken och skärgården utanför Vasa i blickfånget.

Artikelserien ”Min ö” där skärgårdsborna själva får berätta om sina öar fortsätter med den 38-åriga trebarnsmamman Erika Englund som bor på Stor-Pellinge. Ibland ligger hon sömnlös om nätterna och grubblar på hur dagiset ska klara nästa termin med bara tre barn och vem som ska sitta på vilken post i föreningarnas brokiga skara.

I Skärgård 4/2021 tar vi också del av historien om julgäddan från Korpo. I Birger Trolles skatteräkenskap för Åbo slott år 1464 nämns denna och anteckningen är det tidigaste nu kända omnämnandet av Korpogäddan. I dag är julgäddan nationellt känd som Korpobornas julgåva till Finlands president. Enligt traditionen ska Korpoborna även ha försett det kungliga slottet i Stockholm med julgädda – men hur tillförlitlig är denna sägen?

Tidskriften Skärgård utges med fyra temanummer per år av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Mera information om tidskriften, prenumerationer och lösnummer på www.skargard.fi.


För mera information, kontakta
Redaktör Pia Prost
E-post: prost.pia@gmail.com
Telefon: +358 (0) 50 338 1710


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 4/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida