Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Enkät om grundandet av ett skärgårdsnätverk

Behövs ett nationellt skärgårdsnätverk på gräsrotsnivå?

I Finland kan väldigt många kalla sig för skärgårdsbor. Finland har åtta skärgårdskommuner och 40 kommuner med skärgårdsdel, i vilka det beräknas bo drygt 70 000 skärgårdsbor. Enligt den senaste rapporten om våra skärgårdsområden utgör antalet invånare i Finlands skärgårdsregioner cirka 6 procent av landets befolkning, eller 328 017 invånare.

Hittills har det inte funnits ett fungerande nätverk skärgårdsborna emellan, som komplement till den politiskt tillsatta Skärgårdsdelegationen. Men behövs ett nationellt skärgårdsnätverk på gräsrotsnivå och hur ska det i så fall se ut? Detta bör landets skärgårdsbor själva bestämma.

Inom ramen för Habitability-projektet görs en enkät relaterad till frågor om ett skärgårdsnätverk. Skärgårdsbornas åsikter är i nyckelposition och vi hoppas därför att informationen om enkäten sprids brett och att den besvaraas både på kusten och i Insjöfinland.

Enkäten kan besvaras anonymt, det tar endast några minuter att fylla i den. Sista dagen att delta är 12.2.2023.

Enkäten finns på adressen abo.fi/skargardsenkat

För mera information:

Pia Prost
Projektledare för temanätverket Habitability, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
+358 50 338 1710, pia.prost@abo.fi
www.abo.fi/bobarhet

Nina Söderlund
Ordförande, Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry (FÖSS)