Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Kysely saaristoverkoston perustamisesta

Tarvitaanko kansallista ruohonjuuritason saaristoverkostoa?

Moni suomalainen voi kutsua itseään saaristolaiseksi. Suomessa on kahdeksan saaristokuntaa ja 40 saaristo-osakuntaa, joissa yhteensä lasketaan asuvan noin 70 000 saaristolaista. Uuden raportin mukaan Suomen saaristoalueiden asukkaiden osuus maamme väestöstä on noin 6 prosenttia, tai 328 017 henkilöä.

Suomessa ei kuitenkaan toistaiseksi ole toimivaa saaristolaisten yhteistyöverkostoa, joka täydentäisi valtioneuvoston asettamaa saaristoasiain neuvottelukuntaa. Tarvitaanko meillä kansallista ruohonjuuritason saaristoverkostoa ja minkälainen sen siinä tapauksessa tulisi olla? Tämä tulee saaristolaisten itse päättää.

Habitability-hankkeen puitteissa tehdään mahdolliseen saaristoverkostoon liittyvä kysely. Saaristolaisten mielipiteet ja kokemukset ovat tässä avainasemassa ja toivomme että tieto kyselystä leviää, ja että siihen vastataan, sekä rannikkoseudulla että Sisä- ja Järvi-Suomessa.

Kyselyyn voi vastata nimettömänä, vastaaminen kestää vain muutaman minuutin. Viimeinen vastauspäivä on 12.2.2023.

Kysely löytyy osoitteessa abo.fi/saaristokysely.

Lisätietoja antaa:

Pia Prost
Habitability-teemaverkoston projektipäällikkö
Åbo Akademin Saaristoinstituutti
+358 50 338 1710, pia.prost@abo.fi
www.abo.fi/asuttavuus

Nina Söderlund
Puheenjohtaja, Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry (FÖSS)