Skriv här det du söker efter!

CLL:s verksamhetsberättelse 2020 publicerad

CLL:s verksamhetsberättelse 2020 publicerad

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och YH Novia har publicerat verksamhetsberättelsen 2020.

Ur verksamhetsberättelsen framgår att året har inneburit kontinuerligt lärande på såväl personligt, kollegialt, organisatoriskt som samhälleligt plan. Verksamheten vid CLL har påverkats av Coronapandemin på ett flertal sätt: kurser och fortbildningar har digitaliserats och nya digitala verktyg har tagits i bruk; projekt och initiativ har omformats eller senarelagts på grund av aktiviteter som inte kunnat verkställas på distans; arbetsmängden har ökat och arbetet har i stor grad utförts på distans i nya och tidvis opraktiska arbetsmiljöer och kontakterna kolleger emellan har av nödtvång hittat nya former. Samtidigt har distansarbetet och de nya utmaningarna för många fört med sig också positiva aspekter.

CLL:s ekonomiska resultat för 2020 är i balans, kostnaderna för året motsvarar intäkterna. Trots Covid-19 och 100 % distansvardag var enheten väldigt framgångsrik i flera av sina externa ansökningar av projektmedel. Enheten har en ökning av statsbidrag (UKM och UBS) samt samfinansierade och övriga finansiärer (fonder och EU) med över 800 000 euro. Direkt affärsverksamheten till kunder ökade med 100 000 euro.

CLL:s hela verksamhetsberättelse 2020 samt målsättningarna 2020–2025.


Notisen ingår i CLL:s nyhetsbrev 2/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida