Skriv här det du söker efter!

CLL i siffror

CLL i siffror

Centret för livslångt lärande 

  • grundades 1.8. 2009.
  • har närmare 90 anställda i Åbo, Vasa och Jakobstad.
  • har en årlig omsättning på cirka 6 miljoner euro.
  • erbjuder öppen högskoleverksamhet för cirka 3 000 studerande per år, cirka 2 000 vid ÅA:s öppna universitet (ÖPU) och 1 000 vid Novias öppna yrkeshögskolan (YH). År 2018 avlades cirka 17 000 sp vid ÅA:s öppna universitet. Hälften av studiepoängen avlades av ÅA:s studerande och andra hälften av icke-inskrivna ÖPU-studerande. Vid Öppna YH avlades 4 800 sp.
  • anordnar fortbildning för totalt cirka 8 000 deltagare per år.
  • ordnar inom utbildningssektorn fortbildningshelheter inom ramen för en omfattande projektverksamhet på cirka 30 projekt, av vilka de flesta är finansierade med statsstöd.
  • bedriver en omfattande projektverksamhet med cirka 20 nationella och internationella utvecklingsprojekt, som i huvudsak är EU-finansierade.
  • erbjuder via Språkcentret över 100 kurser per år i Åbo och Vasa. År 2018 undervisades cirka 6 800 timmar och avlades cirka 10 700 studiepoäng vid Språkcentret. Cirka 1 300 arbeten språkgranskades.

Mera om verksamheten kan du läsa i senaste verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelse 2019 (pdf)

 

Uppdaterad 21.10.2020