Skriv här det du söker efter!

CLL i siffror

CLL i siffror

Centret för livslångt lärande 

  • grundades 1.8. 2009.
  • har cirka 80 anställda i Åbo, Vasa och Jakobstad.
  • har en årlig omsättning på cirka 5,5 miljoner euro.
  • erbjuder öppen högskoleverksamhet vid Öppna universitet vid Åbo Akademi (Öpu) och vid Novias öppna yrkeshögskolan (YH). År 2020 avlades cirka 23 000 sp vid ÅA:s öppna universitet. Ungefär hälften av studiepoängen avlades av ÅA-studerande och drygt hälften av icke-inskrivna Öpustuderande. Vid Novia avlades ca 9 500 sp inom fortbildning via Öppna YH.
  • anordnar fortbildning för totalt cirka 8 000 deltagare per år.
  • ordnar inom utbildningssektorn fortbildningshelheter inom ramen för en omfattande projektverksamhet på cirka 40 projekt, av vilka de flesta är finansierade med statsstöd.
  • bedriver en omfattande projektverksamhet med cirka 20 nationella och internationella utvecklingsprojekt, som i huvudsak är EU-finansierade.
  • erbjuder via Språkcentret över 100 kurser per år i Åbo och Vasa. År 2020 undervisades cirka 6 500 timmar och avlades cirka 9 600 studiepoäng vid Språkcentret. Cirka 1 200 arbeten språkgranskades.

Mera om verksamheten kan du läsa i senaste verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelse 2020 (pdf)

CLL:s målsättningar 2020–2025.

Uppdaterad 27.4.2021