Skriv här det du söker efter!

CLL:s information om coronaviruset

CLL:s information om coronaviruset

Situationen gällande corona-viruset förändras dagligen. Åbo Akademi har vidtagit åtgärder för att begränsa smittspridningen. Se Åbo Akademis anvisningar för studerande och personal. Beslutet påverkar bland annat möten, seminarier, fortbildningar, kurser och resande. Detta har också följder för CLL:s verksamhet.

Vid frågor gällande enskilda CLL-relaterade evenemang, eller dylikt, vänligen kontakta de personer och verksamhetsområden som berörs, se kontaktuppgifter till personalen vid CLL.

Vi uppmanar alla att följa ÅA:s anvisningar samt de instruktioner som Institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor.


Tillbaka till CLL.