Skriv här det du söker efter!

CLL:s information om coronaviruset

CLL:s information om coronaviruset

Situationen gällande corona-viruset förändras dagligen. Åbo Akademi har vidtagit åtgärder för att begränsa smittspridningen (se https://www.abo.fi/nyheter/anvisningar-for-abo-akademis-personal-och-studerande/). Beslutet påverkar bl.a. möten, seminarier, fortbildningar, kurser och resande. Detta har också följder för CLL:s verksamhet. Vid frågor gällande enskilda CLL-relaterade evenemang e.d., vänligen kontakta de personer och verksamhetsområden som berörs (se https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/kontaktuppgifter/).

Vi uppmanar alla att följa ÅA:s anvisningar samt de instruktioner som institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor (https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19).


Tillbaka till CLL.