Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Centret för livslång lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Noviaenheten (karta)

Nyberg-Sundqvist, Åsa, tf. vicedirektör för CLL
Wolffskavägen 31, 65200 VASA
Tfn +358 6 328 5300
asa.nyberg-sundqvist(a)novia.fi

Vasaenheten (karta)

Sandén, Torbjörn, enhetschef och direktör för CLL
Strandgatan 2, 65100 VASA
Tfn +358 6 324 7455
torbjorn.sanden(a)abo.fi

Åboenheten (karta)

Engblom, Tina, enhetschef, vicedirektör för CLL
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
Tfn +358 2 215 4665
tina.engblom(a)abo.fi


Verksamhetsområden

Administrativt stöd

Drugg, Katarina, utvecklingschef
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3282
katarina.drugg(a)abo.fi

Centret för språk och kommunikation

Nyman, Maria, tf. utbildningschef
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4389
maria.c.nyman(a)abo.fi

Pedagogik och lärarfortbildning

Forsberg, Camilla, fortbildningschef
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7136, +358504115745
camilla.forsberg(a)abo.fi

Samhälle, näringsliv och teknik

Riska, Mona, fortbildningschef
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3218
mona.riska(a)abo.fi

Social- och hälsovård

Hinders, Marica, fortbildningschef
Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD
+35844 780 5294
marica.hinders(a)novia.fi

Öppen högskoleverksamhet

Saarinen, Majlen, utbildningschef
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4500
majlen.saarinen(a)abo.fi


Personal

Ahlbäck, Linda

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 3837
linda.ahlback(a)abo.fi

 

Ahlström, Terese

Utbildningsplanerare, teamledare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7478, +358500 766 074
terese.ahlstrom(a)abo.fi

 

Ali-Laurila, Mirkka

FM, lektor i finska
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4208
mirkka.ali-laurila(a)abo.fi

 

Barclay, Ream C.

BA, FM/MA, lektor i engelska
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4496
ream.barclay(a)abo.fi

 

Björkfors, Tom

Undervisningsamanuens
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4548
tom.bjorkfors(a)abo.fi

 

Björkstrand, Christel

FD, lektor i engelska
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7137
christel.bjorkstrand(a)abo.fi

 

Drugg, Katarina

Utvecklingschef
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3282
katarina.drugg(a)abo.fi

 

Engblom, Tina

Vicedirektör
Enhetschef för Åboenheten
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4665, +35840 543 7419
tina.engblom(a)abo.fi

 

Forsberg, Camilla

Fortbildningschef
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7136, +358504115745
camilla.forsberg(a)abo.fi
Leder verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning
Koordinerar Osaava Verme (gruppmentorskap för lärare), Toppkompetens och skolbesök

 

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi
Utbildningsplanerare för ämnena geografi, farmaci, matematik och kemiteknik inom öppna universitetet. Har hand om den behörighetsgivande utbildningen i matematik.

 

Granstedt-Ketola, Kristina

FM, avdelningsföreståndare
Amanuens i franska
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7118
kristina.granstedt-ketola(a)abo.fi

 

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi
Planerar lärarfortbildning inom slöjdpedagogik och huslig ekonomi samt fortbildning inom specialpedagogik och elevvård.

 

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 

Grönlund, Yvonne

Utbildningsplanerare
Samhälle, teknik, företagande, organisation och kultur
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7471, +35850 548 9515
yvonne.gronlund(a)abo.fi

 

Gädda, Carina

Fortbildningsplanerare
Social- och hälsovård
Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD
+358447805225
carina.gadda(a)novia.fi

 

Hansson, Petra

Ekonomisekreterare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247102, +358 50 3458010
petra.e.hansson(a)abo.fi

 

Henriksson, Ann-Catherine

PeD, Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3295, +35846 920 2260
ann-catherine.henriksson(a)abo.fi, ann-catherine.henriksson(a)skolresurs.fi
– allmän och ämnesrelaterad pedagogik
– utomhuspedagogik
– Resurscentret för naturvetenskap och teknik i skolan

 

Henriksson, John

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7460, +35850 331 2970
john.henriksson(a)abo.fi
– Tutorlärarprogrammet
– Digitalt lärande

 

Hinders, Marica

Fortbildningsplanerare
Fortbildningschef för social- och hälsovård
Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD
+35844 780 5294
marica.hinders(a)novia.fi

 

Huldén Linda

FM, universitetslärare i svenska
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7070
linda.hulden(a)abo.fi

 

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 

Huttunen, Jaana

Studierådgivare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4365
jaana.huttunen(a)abo.fi

 

Häggvik, Gun

FM, lektor i tyska
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4547
gun.haggvik(a)abo.fi

 

Isaksson, Carola

Ekonomisekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4020
carola.isaksson(a)abo.fi

 

Johansson, Maria

Redaktör för CLL:s nyhetsbrev
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4631
maria.c.johansson(a)abo.fi

 

Johansson, Malin

FM, universitetslärare i tyska
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4877
malin.johansson(a)abo.fi

 

Julin, Anita

Sekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4944
anita.julin(a)abo.fi

 

Kristola-Backlund, Carina

FM, universitetslärare i ryska
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4498
carina.kristola-backlund(a)abo.fi

 

Kronqvist, Anita

Fortbildningsplanerare
Koordinator för Öppna yh / Coordinator for the Open UAS
Wolffskavägen 33, 65200 VASA
+3586 328 5240, +35850 527 4868
anita.kronqvist(a)novia.fi

 

Laaksonen, Marjaana

FM, universitetslärare i spanska
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4463
marjaana.laaksonen(a)abo.fi

 

Laitila, Satu

Utbildningsplanerare
Samhälle, teknik, företagande, organisation och kultur
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7142, +35846 920 1968
satu.laitila(a)abo.fi

 

Leppänen, Ann-Sofie

FD, utbildningsplanerare
Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4544
ann-sofie.leppanen(a)abo.fi

 

Lindahl-Raittila, Iris

FD, lektor i engelska
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4546
iris.lindahl(a)abo.fi

 

Lindroos, Paula

Projektledare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4125
paula.lindroos(a)abo.fi

 

Loo, Christina

Kurssekreterare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247128, +35850 383 4660
christina.loo(a)abo.fi

 

Lundberg, Cecilia

FD, utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4950
cecilia.lundberg(a)abo.fi
Baltic University Programme (BUP)
St Olav Waterway
Lärarfortbildning

 

Lundström, Camilla

Sekreterare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666
camilla.lundstrom(a)abo.fi

 

Långkvist, Kurt

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4213
kurt.langkvist(a)abo.fi

 

Mattsson, Daniela

FM, universitetslärare i engelska
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4203
daniela.mattsson(a)abo.fi

 

Norrgård, Linda

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7146, +35850 4365076
linda.norrgard(a)abo.fi
– Småbarnspedagogik och förskola
– Ledarskap
– Språkutveckling och multimodalt lärande
– Arbetshandledning och konsultation

 

Nyberg-Sundqvist, Åsa

tf Vicedirektör
Noviaenheten
Wolffskavägen 31, 65200 VASA
+3586 328 5300, +35844 780 5300
asa.nyberg-sundqvist(a)novia.fi

 

Nyman, Maria

FM, tf. utbildningschef
svenska/kommunikation
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4389
maria.c.nyman(a)abo.fi

 

Palmberg, Kati

FM, universitetslärare
svenska/kommunikation
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4996
kati.palmberg(a)abo.fi

 

Panisse, Mia

FD, lektor i franska
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4593
mia.panisse(a)abo.fi

 

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi
Utbildningsplanerare för följande öppna universitetsämnen: folkloristik, informationsvetenskap, internationell marknadsföring, litteraturvetenskap, organisation & ledning, redovisning samt religionsvetenskap. Handledare/lärare på kurser inom ämnet informationsvetenskap. Fortbildningsplanerare inom bibliotekssektorn.

 

Prost, Pia

Webbredaktör för Tidskriften Skärgård
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
pia.prost(a)abo.fi

 

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 

Riska, Mona

Fortbildningschef
Samhälle, näringsliv och teknik
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3218
mona.riska(a)abo.fi
Aktuella projekt och utvecklingsområden:
Digitalisering av undervisningen
– ELOISE – interaktivitet och video i undervisningen
– PLAY & LEARN DIGIMEDIA – digitala media i undervisningen
Hållbart och inkluderande arbetsliv
– Den digitala transformationen och arbetsmarknaden
– POLKU – internationella studerandes integration och sysselsättning
– TÖITÄ – kompetensutveckling för akademiskt arbetslösa
– Vägledning i samverkan

 

Saarinen, Majlen

PM, utbildningschef
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4500
majlen.saarinen(a)abo.fi
Kompetensområden
– studievägledning och studieplanering
– kandidatstudier på nätet
– ansökan om studierätt via ÖPU-leden
– validering av befintlig kompetens, AHOT
– lära i arbetet, WBL
– prognostisering

 

Sandberg, Charlotta

FM, universitetslärare i svenska
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4123
charlotta.sandberg(a)abo.fi

 

Sandén, Torbjörn

Direktör
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247455, +350 50 5244928
torbjorn.sanden(a)abo.fi

 

Sandin, Lisabet

Utbildningsplanerare
Samhälle, teknik, företagande, organisation och kultur/ Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7004, +35850 359 0413
lisabet.sandin(a)abo.fi

 

Skog, Mia

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
mia.skog(a)abo.fi

 

Skrifvars, Bengt-Johan

Verksamhetsledare
Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+35840 524 6403
bengt-johan.skrifvars(a)abo.fi

 

Stenback, Vivi-Ann

Enhetsassistent
Wolffskavägen 31, 65200 VASA
+35844-7805201
vivi-ann.stenback(a)novia.fi

 

Storbacka-Kullbäck, Kerstin

Byråsekreterare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7129, +35850 383 4315
kerstin.kullback(a)abo.fi

 

Storbjörk, Ann-Sofi

Kurskoordinator
Social- och hälsovård
Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD
+35844 512 3201
ann-sofi.storbjork(a)novia.fi

 

Strandberg, Nina

Sekreterare, Centret för språk och kommunikation
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7394, +358 46 9205420
nina.strandberg(a)abo.fi

 

Suomalainen, Sinikka

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4870
sinikka.suomalainen(a)abo.fi

 

Söderbacka, Maria

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Runebergsgatan 8, 68600 JAKOBSTAD
+35846 920 2810
maria.soderbacka(a)abo.fi
– Lärarfortbildning
– Koordinator för Jakobstadsregionens gymnasienämnd
– Digabi-utbildare

 

Söderholm, Christel

Avdelningssekreterare, webbmaster
Marknadsföring, administrationsutveckling, statistik, intranät, direktionssekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4026
christel.soderholm(a)abo.fi
För hela CLL: Webbmaster, medlem i nyhetsbrevets redaktionsråd, ansvar för intranätet, sekreterare i CLL:s direktion.
För öppna universitetet: Planering av administration och marknadsföring, ansvar för statistik, register- och databasutveckling.
Min portfolio

 

Söderlund, Nina

PM, projektkoordinator, utb.planerare
Ordförande för Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp, skärgårdsbo
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+35850 527 8180
nina.soderlund(a)abo.fi
Kompetensområden:
– regional utveckling och samverkan, särskilt glesbygd och skärgård
– nordiskt samarbete
– kommunala frågor, tvåspråkighet & språkbad
– vuxenutbildning och undervisning (Skärgårdskunskap, Europakunskap, WBL/AHOT, flexibla studier och FLEXarbete)
– projektplanering och –ledning
kvinnors företagande

 

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi
Kompetensområden:
• Elevvård
• Specialpedagogik
• ART- Aggression Replacement Training
• Projektet Samarbetet kring de tre stödformerna

 

Tenhonen, Pekka

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4769
pekka.tenhonen(a)abo.fi

 

Vest-Sjöholm, Marit

FM, universitetslärare i finska
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7138
marit.vest(a)abo.fi

 

Westerén, Kristina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4940, +35840 767 3996
kristina.westeren(a)abo.fi

 

Westergård, Stefan

Projektsekreterare
Öppna universitetet/ Samhälle, teknik, företagande, organisation och kultur
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7015, +35850 436 6908
stefan.westergard(a)abo.fi

 

Vidjeskog, Sonja

FL, lektor i svenska
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4592
sonja.vidjeskog(a)abo.fi

 

Wiik, Barbro

FD, lektor i svenska
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7140
barbro.wiik(a)abo.fi

 

Wingren, Jane

FM, universitetslärare i svenska
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3620
jane.wingren(a)abo.fi

 

Åberg, Fredrik

Rektor för Hangö sommaruniversitet
+358400 727 814
rektor(a)hangosommaruni.fi

 

Åkerlund, Pian

FM, psykolog, utbildningsplanerare
Öppna universitetet, Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4723
pian.akerlund(a)abo.fi
Pedagogik och lärarfortbildning: teamledare i Åbo, psykologi, logopedi, interkulturell kommunikation
Aktuella projekt: Hur inkludera positiv psykologi i skolvardagen, Psykologisk kunskap för lärare
Öppna universitetet: psykologi, logopedi, interkulturell kommunikation, svenska språket, ansvarar för Senioruniversitetet vid ÅA
Kompetensområden:
Socialpsykologi: Kommunikation, grupprocesser och grupputveckling
Psykoterapiutbildningar, medlem i TY:s och ÅA:s gemensamma styrgrupp för psykoterapeututbildning

 

Österåker, Carina

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning, marknadsföring
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247454, +358 500222935
carina.osteraker(a)abo.fi
– konferenser och seminarier
– information och marknadsföring
– utbildningsledarskap

Uppdaterad 15.02.2018