Skriv här det du söker efter!

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Åboenheten (karta) Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO

Groop, Catharina, vicedirektör för CLL
+3582 215 3762
catharina.groop(a)abo.fi

Vasaenheten (karta) Strandgatan 2, 65100 VASA

Sandén, Torbjörn, direktör för CLL
Tfn +358 6 324 7455
torbjorn.sanden(a)abo.fi

Noviaenheten (karta) Wolffskavägen 31, 65200 VASA

Nyberg-Sundqvist, Åsa, tf. vicedirektör för CLL
Tfn +358 6 328 5300
asa.nyberg-sundqvist(a)novia.fi


Verksamhetsområden

Språkcentret

Panisse, Mia, utbildningschef
+3582 215 4593
mia.panisse(a)abo.fi

Pedagogik och lärarfortbildning

Forsberg, Camilla, fortbildningschef
+358 6 324 7136, +358504115745
camilla.forsberg(a)abo.fi

Samhälle, näringsliv och teknik

Riska, Mona, fortbildningschef
+3582 215 3218
mona.riska(a)abo.fi

Social- och hälsovård

Hinders, Marica, fortbildningschef
+35844 780 5294
marica.hinders(a)novia.fi

Öppna universitetet

Saarinen, Majlen, utbildningschef
+3582 215 4500
majlen.saarinen(a)abo.fi


Personal

vatar_female

Asplin, Kirsi

Timlärare i finska
Språkcentret
Strandgatan 2, 65100 VASA
kirsi.asplin(a)abo.fi

 

Linda Ahlbäck

Ahlbäck, Linda

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 3837
linda.ahlback(a)abo.fi

 

Mirkka Ali-Laurila
Mirkka Ali-Laurila

Ali-Laurila, Mirkka

FM, lektor i finska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4208
mirkka.ali-laurila(a)abo.fi

 

Ream Barclay
Ream Barclay

Barclay, Ream C.

BA, FM/MA, lektor i engelska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4496
ream.barclay(a)abo.fi

 

vatar_female

Björkfors, Tom

Undervisningsamanuens
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4548
tom.bjorkfors(a)abo.fi

 

Christel Björkstrand

Björkstrand, Christel

FD, lektor i engelska
Språkcentret
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7137
christel.bjorkstrand(a)abo.fi

 

Minea Dahlbacka
Minea Dahlbacka

Dahlbacka, Minea

Sekreterare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4624
minea.dahlbacka(a)abo.fi

 

Katarina Drugg
Katarina Drugg

Drugg, Katarina

Utvecklingschef
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3282
katarina.drugg(a)abo.fi

 

 

Sigrid Ducander

Ducander, Sigrid

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3680
sigrid.ducander(a)abo.fi

 

Mikaela Edman

Edman, Mikaela

Sekreterare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666
mikaela.edman(a)abo.fi

 

Jennie Ekholm

Ekholm, Jennie

Sekreterare
Samhälle, näringsliv och teknik
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358
jennie.ekholm(a)abo.fi

 

Camilla Forsberg
Camilla Forsberg

Forsberg, Camilla

Fortbildningschef
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7136, +35850 411 5745
camilla.forsberg(a)abo.fi

 

Johanna Fredenberg
Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 

avatar_maleGallagher, Patrick

BA, timlärare/teacher
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
patrick.gallagher(a)abo.fi

 

Kristina Granstedt-Ketola

Granstedt-Ketola, Kristina

FM, amanuens, avdelningsföreståndare
Språkcentret
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7118
kristina.granstedt-ketola(a)abo.fi

 

 

Catharina Groop

Groop, Catharina

PD, vicedirektör för CLL
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3762
catharina.groop(a)abo.fi

 

 

Charlotte Grägg
Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +35850 414 7117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 

Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 

Carina Gädda
Carina Gädda

Gädda, Carina

Fortbildningsplanerare
Social- och hälsovård
Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD
+35844 780 5225
carina.gadda(a)novia.fi

 

vatar_female

Haagensen Bodil

FD, universitetslärare i svenska
Språkcentret
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7070
bodil.haagensen(a)abo.fi

 

Tove Hagström
Tove Hagström

Hagström, Tove

FM, timlärare i kommunikation
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
tove.hagstrom(a)abo.fi

 

 

Petra Hansson
Petra Hansson

Hansson, Petra

Ekonomisekreterare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 3247102, +358 50 345 8010
petra.e.hansson(a)abo.fi

 

 

Annette Hartvik

Hartvik, Annette

Byråsekreterare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7129
annette.hartvik(a)abo.fi

 

Ann-Catherine Henriksson
Ann-Catherine Henriksson

Henriksson, Ann-Catherine

PeD, Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3295

ann-catherine.henriksson(a)abo.fi

 

John Henriksson
John Henriksson

Henriksson, John

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7460, +35850 331 2970
john.henriksson(a)abo.fi

 

Mia Henriksson
Mia Henriksson

Henriksson, Mia

Kommunikatör
Öppna universitetet, Samhälle, näringsliv och teknik
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4904
mia.henriksson(a)abo.fi

 

Maria Johansson
Maria Johansson

Holmberg, Maria

Planerare/redaktör (tjänstledig)

 

 

 

 

Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 

 

vatar_femaleHuttunen, Jaana

Studierådgivare
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4365
jaana.huttunen(a)abo.fi

 

Carola Isaksson
Carola Isaksson

Isaksson, Carola

Ekonomisekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4020
carola.isaksson(a)abo.fi

 

 

Anna Jakobsson

Jakobsson, Anna

Utbildningsplanerare
Samhälle, näringsliv och teknik
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 548 9515
anna.jakobsson(a)abo.fi

 

Tove Jansén
Tove Jansén

Jansén, Tove

Koordinator för Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4544

tove.jansen(a)abo.fi

 

Malin Johansson
Malin Johansson

Johansson, Malin

FM, universitetslärare i tyska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4877
malin.johansson(a)abo.fi

 

Anita Julin
Anita Julin

Julin, Anita

Sekreterare, Tidskriften Skärgård, prenumerationer
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4944
anita.julin(a)abo.fi

 

 

vatar_femaleKarvonen, Linda

Koordinator för Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3916
linda.karvonen(a)abo.fi

 

Carina Kristola-Backlund
Carina Kristola-Backlund

Kristola-Backlund, Carina

FM, universitetslärare i ryska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4498
carina.kristola-backlund(a)abo.fi

 

 

Anita Kronqvist
Anita Kronqvist

Kronqvist, Anita

Fortbildningsplanerare
Koordinator för Öppna yh / Coordinator for the Open UAS
Wolffskavägen 33, 65200 VASA
+3586 328 5240, +35850 527 4868
anita.kronqvist(a)novia.fi

 

Satu Kytölä

Kytölä, Satu

FM, universitetslärare i svenska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO

+3582 215 4592
satu.kytola(a)abo.fi

 

Marjaana Laaksonen

Laaksonen, Marjaana

FM, universitetslärare i spanska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4463
marjaana.laaksonen(a)abo.fi

 

Satu Laitila
Satu Laitila

Laitila, Satu

Utbildningsplanerare
Samhälle, näringsliv och teknik
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7142, +35846 920 1968
satu.laitila(a)abo.fi

 

Iris Lindahl-Raittila

Lindahl-Raittila, Iris

FD, lektor i engelska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4546
iris.lindahl(a)abo.fi

 

vatar_female

Lindqvist, Sofia

Timlärare i bisyssla i engelska och akademisk framställning, språkgranskning
Språkcentret
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3582 215 4546
sofia.lindqvist(a)abo.fi

 

Christina Loo
Christina Loo

Loo, Christina

Kurssekreterare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7128, +35850 383 4660
christina.loo(a)abo.fi

 

Cecilia Lundberg
Cecilia Lundberg

Lundberg, Cecilia

FD, utbildningsplanerare
Samhälle, näringsliv och teknik
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4950
cecilia.lundberg(a)abo.fi

 

Camilla Lundström
Camilla Lundström

Lundström, Camilla

Tjänstledig

 

 

 

 

Siv Lundström

Lundström, Siv

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 475 9450
siv.lundstrom(a)abo.fi

 

vatar_femaleMattila, Sarah

FM, universitetslärare i engelska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4547
sarah.mattila(a)abo.fi

 

Daniela Mattsson

Mattsson, Daniela

FM, universitetslärare
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4203
daniela.mattsson(a)abo.fi

 

Sofia Mickelsson

Mickelsson, Sofia

Sekreterare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 64100 VASA
+3586 324 7997, +35850 470 5916
sofia.mickelsson(a)abo.fi

 

Linda Norrgård

Norrgård, Linda

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7146, +35850 436 5076
linda.norrgard(a)abo.fi

 

Åsa Nyberg-Sundqvist
Åsa Nyberg-Sundqvist

Nyberg-Sundqvist, Åsa

tf Vicedirektör
Noviaenheten
Wolffskavägen 31, 65200 VASA
+3586 328 5300, +35844 780 5300
asa.nyberg-sundqvist(a)novia.fi

 

Cilla Nyman
Cilla Nyman

Nyman, Cilla

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 428 5615
cilla.nyman(a)abo.fi

 

Maria Nyman
Maria Nyman

Nyman, Maria

FM, universitetslärare i kommunikation
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4389
maria.c.nyman(a)abo.fi

 

vatar_female

Ohls-Ahlskog, Katarina

FM, universitetslärare i franska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4218
katarina.ohls-ahlskog(a)abo.fi

 

Emil Oljemark
Emil Oljemark

Oljemark, Emil

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4300
emil.oljemark(a)abo.fi

 

Niklas Ollila

Ollila, Niklas

FM, översättare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO

+3582 215 4592
niklas.ollila(a)abo.fi

 

Kati Palmberg

Palmberg, Kati

FM, universitetslärare
svenska/kommunikation
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4996
kati.palmberg(a)abo.fi

 

vatar_femalePanisse, Mia

FD, utbildningschef
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4593
mia.panisse(a)abo.fi

 

Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare
Öppna universitetetPedagogik och lärarfortbildning 
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 

vatar_femalePitkänen, Camilla

Fortbildningsplanerare
Noviaenheten
Wolffskavägen 31, 65200 VASA
+35850 478 4679
camilla.pitkanen(a)novia.fi

 

avatar_malePratt, Sara

FM, timlärare i svenska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
sarah.pratt(a)abo.fi

 

Pia Prost

Prost, Pia

Redaktör för Tidskriften Skärgård
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+35850 338 1710
pia.prost(a)abo.fi

 

 

Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 

Mona Riska

Riska, Mona

Fortbildningschef
Samhälle, näringsliv och teknik
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3218
mona.riska(a)abo.fi

 

Marika Råbacka

Råbacka, Marika

Enhetsassistent
Noviaenheten
Wolffskavägen 31, 65200 VASA
+35850 323 9533
marika.rabacka(a)novia.fi

 

Majlen Saarinen

Saarinen, Majlen

Utbildningschef
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4500
majlen.saarinen(a)abo.fi

 

Charlotta Sandberg

Sandberg, Charlotta

FM, universitetslärare i svenska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4123
charlotta.sandberg(a)abo.fi

 

Torbjörn Sandén
Torbjörn Sandén

Sandén, Torbjörn

Direktör
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7455, +35050 524 4928
torbjorn.sanden(a)abo.fi

 

 

Lisabet Sandin
Lisabet Sandin-Kula

Sandin-Kula, Lisabet

Utbildningsplanerare
Samhälle, näringsliv och teknik / Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7004, +35850 359 0413
lisabet.sandin-kula(a)abo.fi

 

Mia Skog

Skog, Mia

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 50 320 0287
mia.skog(a)abo.fi

 

Bengt-Johan Skrifvars
Bengt-Johan Skrifvars

Skrifvars, Bengt-Johan

Verksamhetsledare
Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+35840 524 6403
bengt-johan.skrifvars(a)abo.fi

 

 

vatar_female

Stolpe-Dahlbäck, Åsa

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 467 6705
asa.stolpe-dahlback(a)abo.fi

 

Ann-Sofi Storbjörk
Ann-Sofi Storbjörk

Storbjörk, Ann-Sofi

Kurskoordinator
Social- och hälsovård
Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD
+35844 512 3201
ann-sofi.storbjork(a)novia.fi

 

Nina Strandberg

Strandberg, Nina

Sekreterare
Språkcentret
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7394, +35846 920 5420
nina.strandberg(a)abo.fi

 

Margita Sundstedt
Margita Sundstedt

Sundstedt, Margita

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 438 5677
margita.sundstedt(a)abo.fi

 

Sinikka Suomalainen

Suomalainen, Sinikka

Utbildningsplanerare
Samhälle, näringsliv och teknik
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4870
sinikka.suomalainen(a)abo.fi

 

Maria Söderbacka

Söderbacka, Maria

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Runebergsgatan 8, 68600 JAKOBSTAD
+35846 920 2810
maria.soderbacka(a)abo.fi

 

Christel Söderholm
Christel Söderholm

Söderholm, Christel

Avdelningssekreterare, webbmaster, direktionssekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4026
christel.soderholm(a)abo.fi

 

 

Nina Söderlund
Nina Söderlund

Söderlund, Nina

PM, projektkoordinator, utb.planerare
Samhälle, näringsliv och teknik
Ordförande för Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+35850 527 8180
nina.soderlund(a)abo.fi

 

Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7243, +358 50408 9139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 

Pekka Tenhonen
Pekka Tenhonen

Tenhonen, Pekka

Utbildningsplanerare
Samhälle, näringsliv och teknik
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4769
pekka.tenhonen(a)abo.fi

 

Anna Toivonen

Toivonen, Anna

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet, Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4631
anna.s.toivonen(a)abo.fi

 

Roland Träskelin

Träskelin, Roland

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 478 2326
roland.traskelin(a)abo.fi

 

 

Laura Vahtera

Vahtera, Laura

FM, universitetslärare
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3629
laura.vahtera(a)abo.fi

 

avatar_maleVarjo, Mikael

FM, timlärare/teacher
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
mikael.varjo(a)abo.fi

 

Marit Vest-Sjöholm
Marit West-Sjöholm

West-Sjöholm, Marit

FM, universitetslärare i finska
Språkcentret
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7138
marit.west-sjoholm(a)abo.fi

 

Kristina Westerén
Kristina Westerén

Westerén, Kristina

Utbildningsplanerare
Samhälle, näringsliv och teknik
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+35840 767 3996
kristina.westeren(a)abo.fi

 

Stefan Westergård
Stefan Westergård

Westergård, Stefan

Projektsekreterare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7015, +35850 436 6908
stefan.westergard(a)abo.fi

 

Sonja Vidjeskog
Sonja Vidjeskog

Vidjeskog, Sonja

FL, lektor i svenska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4592
sonja.vidjeskog(a)abo.fi

 

Jane Wingren

Wingren, Jane

FM, universitetslärare i svenska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3620
jane.wingren(a)abo.fi

 

Anna Wulff

Wulff, Anna

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7030, +35850 477 8976
anna.wulff(a)abo.fi

 

Fredrik Åberg
Fredrik Åberg

Åberg, Fredrik

Rektor för Hangö sommaruniversitet
+358400 727 814
rektor(a)hangosommaruni.fi

 

 

 

Eva Åstrand

Åstrand Eva

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 476 1124
eva.astrand(a)abo.fi

 

Carina Österåker
Carina Österåker

Österåker, Carina

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning, marknadsföring
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7454, +358500 222 935
carina.osteraker(a)abo.fi

Uppdaterad 20.11.2019