Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Centret för livslångt lärande söker ny direktör

Centret för livslångt lärande (CLL) söker ny direktör, då nuvarande direktören Torbjörn Sandén går i pension. Sandén tillträdde som direktör för CLL i maj 2011.

Centret för livslångt lärande är en gemensam enhet för Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia och Svenskfinlands största aktör inom högskolebaserad vuxenutbildning. CLL är en kunskapsorganisation som består av tre enheter, en i Åbo, en i Vasa och en Novia-enhet. Personalens antal är för tillfället cirka 90 personer och budgeten uppgår till cirka 6 miljoner.

Den nya direktören kan ha placeringsort i Åbo eller Vasa. Direktören förväntas leda och utveckla verksamheten vid CLL och som medlem i Rektors ledningsråd aktivt delta i utvecklingen av hela Åbo Akademi. Ansökningstiden utgår 8.3.2022, kl. 15.00 (finsk tid). Rekryteringsannonsen på Åbo Akademis webbplats.

Mera om verksamheten på CLL:s webbplats (www.cll.fi), aktuella plock ur verksamheten finns samlat i nyhetsbrevet CLLsius.

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia grundades i augusti 2009. Det var Fortbildningscentralerna i Åbo och Vasa, samt fortbildningsverksamheten vid Yrkeshögskolan Novia som bildade CLL. Mera om CLL:s historia och uppkomst finns att läsa i en artikel som publicerades under jubileumsåret 2019.