Skriv här det du söker efter!

Årets utvecklare av positiv arbetsmiljö finns vid CLL

Årets utvecklare av positiv arbetsmiljö finns vid CLL

Camilla Forsberg, fortbildningschef och t.f. vicedirektör vid Centret för livslångt lärande tilldelades under Åbo Akademis läsårsöppning utmärkelsen Årets utvecklare av en positiv arbetsmiljö.

Utmärkelsen delas ut ur Harry Elfvings legat, prissumman på 3 000 euro.

Camilla Forsberg.
Camilla Forsberg. Foto: Stefan Westergård.

Motiveringen lyder enligt följande: Fortbildningschef och t.f. vicedirektör Camilla Forsberg vid Centret för livslångt lärande får utmärkelsen för sitt kontinuerliga och långsiktiga arbete för att upprätthålla och utveckla en känsla av gemenskap och ett positivt arbetsklimat vid CLL.

Hon har tillsammans med sitt team inom lärarfortbildning och pedagogik varit exceptionellt aktiv när det gäller att främja en god arbetskultur och detta återspeglas tydligt även i arbetsklimatundersökningens resultat.

I sitt tacktal påpekade Camilla att välmåendet på en arbetsplats kräver kontinuerliga insatser, det blir aldrig färdigt.

– Den här utmärkelsen är en hyllning till alla kollegor som med passion och samarbete varit med på resan mot en trygg, trivsam och välmående arbetsplats. Genom att prioritera en arbetsmiljö som vi alla trivs i, både fysisk, digital, organisatorisk och social, kan vi också ge varje medarbetare en möjlighet att blomstra och att känna sig som en viktig del av vårt gemensamma mål.

Åbo Akademi firade inskription i Vasa 6.9 och i Åbo 7.9.2023.

I sitt inskriptionstal ”Quo Vadis, vart är vi på väg?” tog rektor Mikael Lindfelt avstamp i Åbo Akademis nuläge och reflekterade kring vikten av att fundera över olika alternativ eftersom de är av avgörande betydelse för vilken riktning man väljer.

– Som rektor vill jag mer än gärna möjliggöra den bästa tänkbara forskningen, den mest attraktiva utbildningen, de bästa databaserna och de viktigaste apparaterna. Universitetsledningens uppgift är att se till att vi har de bästa förutsättningarna. Alla de här förutsättningarna kostar dessvärre en hel del pengar, och en stor del av dilemmat är att majoriteten av dessa pengar inte kommer från att det vi gör är kvalitativt bra, utan från att vi producerar tillräckligt mycket av det som finansiären önskar, sade Lindfelt.

Lindfelt pratade om den möjliga nya nationella finansieringsmodellen som ska tillämpas från 2025, och om den stora parlamentariskt förankrade satsningen man nationellt enats om för att utveckla landets forsknings-, utvecklings- och innovationskultur som lanseras inom kort. Han frågade sig om Åbo Akademi är beredd att möta denna möjlighet och utmaning, och bidra till den vision som utmålas?

Mera om Åbo Akademis inskription, samt rektor Lindfelts tal i sin helhet.

Alla pristagare med prismotiveringar.