Skriv här det du söker efter!

Anmälan till Öppna universitetets sommarkurser pågår

Anmälan till Öppna universitetets sommarkurser pågår

Öppna universitetet vid Åbo Akademi (Öpu) erbjuder kurser också under sommaren. Anmälan pågår och kursutbudet är publicerat på Öpus webbplats.

Det finns både kurser som inbegriper närundervisning och nätkurser som kan avläggas när helst det passar en själv.

Kurserna är öppna för alla, oberoende av tidigare studiebakgrund! Kurserna som ordnas av FITech är helt gratis.

Bekanta dig med utbudet av sommarkurser 2023.

Anmälan till höstens kurser vid Öpu öppnar 7.8.2023 kl. 8.00. Öppna universitetets webbplats.