Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademi stöder ukrainska studerande och forskare

Åbo Akademi stöder ukrainska studerande och forskare

Centret för livslångt lärande deltar i Åbo Akademis stödåtgärder med anledning av kriget i Ukraina.

Ukrainska studerande som kommit till Finland erbjuds möjlighet att gratis avlägga universitetskurser som s.k. extra studerande vid Åbo Akademi. Också Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder sina kurser utan kostnad åt ukrainska studerande.

Extra studerande innebär att man deltar i den ordinarie undervisningen dagtid på samma villkor som övriga studerande, men har inte rätt att avlägga examen. Studenterna kan välja kurser eller kurshelheter från samtliga fyra fakulteter. Åbo Akademis engelskspråkiga kursutbud är störst på magisternivå, men också en del engelska kurser på kandidatnivå erbjuds.

Mera information om specialarrangemangen för ukrainska studerande.

Åbo Akademi följer regeringens och undervisningsministeriets riktlinjer för forsknings- och utbildningssamarbete och studentutbyte med Ryssland. Bland annat har man tills vidare fryst alla samarbeten med ryska universitet och andra ryska organisationer, man ingår för tillfället inga nya samarbeten med ryska och belarusiska parter och man rekommenderar att inga forskare och experter från ryska eller belarusiska universitet eller andra institutioner kallas som opponenter, förhandsgranskare eller som sakkunniga i rekryterings- och docentprocesser.

Mera om Åbo Akademis åtgärder och riktlinjer.

Åbo Akademi samarbetar med andra finska högskolor för att stödja ukrainska studerande, anställda och forskare och erbjuda dem möjligheter att studera eller arbeta i Finland. Till exempel Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma forskningsflaggskepp InFLAMES erbjuder stipendier till forskare som inte kan fortsätta sitt arbete i Ukraina på grund av det ryska anfallskriget. Stipendierna på upp till ett åt erbjuds inom immunologi, immunologisk läkemedelsutveckling och diagnostik.

Mera information om stipendiestödet.