Skriv här det du söker efter!

Köp

Köp

Publikationer

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till Åbo Akademi. Förlaget publicerar i första hand doktorsavhandlingar (monografier). Publikationer kan köpas via Åbo Akademis bibliotek.

Anders Ekberg
Tel. (02) 215 4190, e-post: publikationer@abo.fi
Besöksadress: Åbo Akademis bibliotek, Domkyrkogatan 2-4, 20500 Åbo.

PR-produkter och vykort

Bibliotekets vykort kan köpas på biblioteken eller i Åbo Akademis webbshop. På biblioteken finns också planscher och bibliotekets tygkasse till försäljning.

Uppdaterad 8.8.2022