Skriv här det du söker efter!

Är det okej att vara båda?

Är det okej att vara båda – ett projekt för att stärka nyanlända barns välmående, självkänsla och känsla av samhörighet till båda sina kulturer.

Projektet sammanför peer-to-peer metoden MindSpring med den positiva psykologin för att forma en grupp-process som stöder nyanlända barn och unga samtidigt som deras välmående och självkänsla stärks.  

MindSpring, som utvecklats i Nederländerna och därefter vidareutvecklats i Danmark, ger gruppmedlemmarna ny kunskap och färdigheter som kan hjälpa dem att hantera frågor relaterade till livet i en ny kultur och ett nytt land. Kärnan i MindSpring är ökad medvetenhet och empowerment och metoden är unik i det att en person som delar flyktingbakgrund, språk och kultur med den nyanlända men som befunnit sig en tid i landet och tillägnat sig det nya språket, fungerar som ledare. Till sin hjälp har ledaren en assisterande ledare som är en professionellt utbildad person: socialarbetare, hälsovårdare, integrationshandledare etc. 

Under hösten 2022–våren 2024 ordnas MindSpring-grupper i Österbotten, på Åland och i Nyland. En rekommendation är att grupperna samlas 10 ggr á 2 h.

Målgrupp:

Nyanlända barn och unga i Svenskfinland.  

Tid och omfattning: 

Pågår inledningsvis 2022 – 2024

Avgift:

Gratis


”För mig ger MindSpring möjlighet till att människan får ett nytt perspektiv och förståelse för det nya livet i det nya hemlandet. Genom MindSpring kan man uppmuntra människan till inre resurser som leder till att de lättare uppnår sina mål. Människan får stöd med att ta det bästa ur båda kulturer och att få konkret verktyg i hur hantera nya förändringar och utmaningar t.ex. som att flytta till ett nytt land eller att befinna sig i sitt nya roll som föräldern. MindSpring ger också möjlighet till kamratstöd och nätverken som kan utvidgas och som gör att människan känner sig trygg och värd.”

– Senada Arnautovic, assisterande MindSpring-ledare.

 

 

 

 

 

Här kan du också läsa mer om projektets Ålandsgrupp: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/ar-det-okej-att-vara-bada/


Uppdaterad 13.6.2024