Skriv här det du söker efter!

Viljam Engström

Viljam Engström

Viljam Engström

Universitetslärare 

i statsrätt och folkrätt

Rättsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

viljam.engstrom@abo.fi

Tfn +358 469219295

Forskningsprofil