Skriv här det du söker efter!

Birgitta Wahlberg

Birgitta Wahlberg

Birgitta Wahlberg

Universitetslärare 

i offentlig rätt

Rättsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

birgitta.wahlberg@abo.fi

Tfn +358 504727347

Forskningsprofil