Kirjoita tähän hakemasi!

Tietotekniikka

Tietotekniikka

Tietotekniikka

Informaatioteknologia on olennainen osa arkeamme. Tietotekniikan pääaineopiskelijana opit soveltamaan informaatioteknologian, insinööritieteiden ja matematiikan osaamista ja kehityt ongelmanratkaisun ammattilaiseksi, jonka taitoja tarvitaan informaatioteknologian lukuisilla eri käyttöalueilla. Koulutuksessa käsitellään niin ohjelmistoja kuin laitteistoja ja opit ymmärtämään niiden sekä käyttäjän ja ympäristön keskinäistä yhteispeliä. Perehdyt sekä isoihin supertietokoneisiin että pieniin, toisiin laitteisiin integroituihin järjestelmiin. Diplomi-insinöörivaiheessa voit valita syventäviä opintoja eri aihealueilta, kuten huipputehokas tietokonelaskenta, ohjelmistotekniikka tai sulautetut järjestelmät.

Kandidaattivaiheen opintoihin sisältyy pääaineen lisäksi teknisen alan sivuaine, joka soveltuu erityisesti tietotekniikan pääaineopiskelijoille. Valinnaisten kurssien kautta voit vaikuttaa tulevaan ammatilliseen profiiliisi. Diplomi-insinöörin opintoihin voi myös sisällyttää opintokokonaisuuksia muista oppiaineista, mikä lisää osaamisen laaja-alaisuutta. Tietotekniikka on hyödyllinen sivuaine myös muiden aineiden pääaineopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita informaatioteknologiasta.

Tietotekniikan tutkimusta tehdään suurelta osin yhteistyössä TUCSin (Turku Centre for Computer Science) ja teollisuuden kanssa. Informaatioteknologian oppiaineissa tehdään monitieteellistä tutkimusyhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa sekä Åbo Akademin sisällä että ulkopuolisten tahojen kanssa.

 

Tietotekniikan opiskelu pääaineena antaa mahdollisuuden toimia erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Työelämässä nimikkeenä voi olla ohjelmistosuunnittelija, tuotepäällikkö tai palveluarkkitehti ja työnkuvana voi olla esimerkiksi ohjelmointi. Jotkut työskentelevät konsultteina tai ohjelmoijina konsultti- ja IT-yrityksissä, toiset puolestaan järjestelmän pääkäyttäjänä tai projektijohtajana valtio- tai kuntasektorilla. Teollisten tietokonejärjestelmien parissa työskenteleviä ovat esimerkiksi tekniset arkkitehdit, järjestelmäkehittäjät ja tuotetuki-insinöörit. Johtavassa asemassa olevien diplomi-insinöörien tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi chief technology officer, senior R&D engineer tai vice president of marketing. Monet tietotekniikan oppiaineesta valmistuneet perustavat oman yrityksen. Diplomi-insinööreille on runsaasti kysyntää niin Suomessa kuin ulkomailla.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Agora
Vesilinnantie 3
20500 Turku

Postiosoite

Datateknik/Åbo Akademi
Vesilinnantie 3
20500 Turku