Skriv här det du söker efter!

Läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi

Huvudämnet läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi

Utveckling av läkemedel och farmaceutiska samt medicinska teknologier växer globalt och kräver allt mer kunnande av branschens experter. Du som studerar huvudämnet läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi får förståelse för denna utveckling och dess olika faser, från upptäckt till marknadslansering. Du lär dig centrala begrepp inom ämnesområdet och om de undersökningar som behöver göras i utvecklingsprocesserna. Dina studier ger dig fördjupade kunskaper inom farmaceutiska vetenskaper, och du utvecklar ditt kunnande exempelvis i farmaceutiska analysmetoder, nya tillverkningsteknologier, läkemedelssäkerhet, kliniska prövningar, försäljningstillstånd, kvalitetssäkring och goda tillverkningsseder.

Magisterstudierna i läkemedelsutveckling och teknologi förutsätter att du har en lämplig lägre högskoleexamen från tidigare. Studierna är mångsidiga och baserar sig på den nyaste farmaceutiska forskningen. Ämnets kontakter med läkemedelsindustrin är goda. Genom valbara kurser och tematiska helheter har du möjlighet att skräddarsy dina studier och fokusera på det tema som intresserar dig mest. Tack vare ett nära samarbete med Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola kan du även avlägga kurser där. Som en del av dina studier har du också möjlighet att åka utomlands på utbyte eller praktik.

Forskning inom ämnet

Tyngdpunkterna i farmaceutisk forskning vid Åbo Akademi är läkemedelsdesign och -utveckling. Mycket av forskningen är centrerad kring farmaceutisk teknologi och fokuserar sig på olika områden inom läkemedelsutveckling samt nya tillverknings- och formuleringsteknologier. Bland annat friformsframställning (3D printing), datorstödd läkemedelsdesign, mikrofluidistik och nanoteknologi för läkemedelstillförsel och diagnostik (nanomedicin) är tygdpuntsområden.

Läs mer om vår forskning

Karriärmöjligheter

En magisterexamen i biovetenskap med inriktning farmaci förbereder dig för att arbeta med läkemedelsforskning och läkemedelstillverkning inom industrin, vid universitet eller forskningsinstitut. Som utexaminerad kan du arbeta med tillverkning, produktutveckling, forskning, övervakning, kvalitetskontroll, projektkoordinering, försäljning, läkemedelssäkerhet samt marknadsföring av läkemedel. Förutom möjligheten till olika expertuppdrag ger utbildningen dig även goda förutsättningar att arbeta i chefspositioner. Med en magisterexamen kan du även doktorera och arbeta med forskning inom universitet och olika forskningscentra. Studier i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi ger många intressanta arbetsmöjligheter!

Kontakta oss

Besöksadress

Biocity, 3:e vån.
Artillerigatan 6
20520 Åbo  

Postadress

Farmaci/Åbo Akademi
Artillerigatan 6
20520 Åbo